Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-13T18:04:10+03:00

Tımar Sistemi ve Faydaları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin; devlet görevindekihizmetlerine karşılık olmak üzere bir kısım asker ve memurlara belirlenmiş bölgelerde kendi adla*rına vergileri toplama yetkisiyle birlikte verdiği topraktır. İkta ve dirlik olarak da adlandırılır. Bu sistemde arazi tımar verilen kimsenin mülkü de*ğildir. Tımar sahibi halkın devlete ödemesi gere*ken vergileri devletin izni ile toplardı. Kişiye verilen toprakların vergisi ikta sahibi tarafından toplanırdı. Bu vergilere karşılık devlete asker beslemek o bölgenin güvenliğinisağlamak zorundaydı.
Osmanlı Devleti’nde tımar sahibi belirlenenhizmetleri yaptığı sürece devlete ait çeşitli vergileri kendi adına toplama hakkından faydalanabiliyordu. Bu hak görülen vazifeye bağlı bir maaş olup tımarın satılması vakfedilmesi veya miras olarak varislerine bırakılması müm*kün değildi.
Tımar Sisteminin Faydaları 
1- . Devletin maaş yükü azalmıştır
2- Devlet üretimi denetim altına alarak sü*rekliliğini sağlamıştır
3- İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanmıştır. Böylece devlet otoritesi korunmuştur.
4- Göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir.
5- Vergiler düzenli bir şekilde toplanmıştır.
6-Eyalet askerlerini bu sistem sayesinde yetiştirmiş
7- Ülkenin bayındır hâle gelmesini ve arazi*den daha iyi faydalanılmasını sağlamış

1 5 1