Cevaplar

2012-10-13T18:08:26+03:00

Kültür-Sanatilişkisi: Sanat duyguların düşüncelerin estetik olarak
ifade edilişi sonucu ortaya çıkar. Duyguların ve düşüncelerin ifadesiyle toplum
doğa ve birey yeniden yorumlanır ve anlamlandırılır. Müzik şiir edebiyat resim
sinema vb. yollarla ifade edilen sanat yaratıcı bir etkinliktir.
Sanat hem kişisel hem de toplumsal bir özellik taşır. Sanat sanatçılar
aracılığıyla kültüre yeni manevî ögeler katar. Sanatçı yaşamda gözlemlediği
herhangi bir olayı ya da sorunu kendi duygu ve düşüncelerini katarak estetik imgelerle
yorumlayan kişidir. Bu anlamda sanatçı insanlara toplumsal gerçeklikleri
göstererek onları bir adım daha ilerleten bir aydındır. Kültür emperyalizmine karşı
en güçlü araç sanat ve sanatçıların yaratıcı üretken etkinlikleridir.
Sanat bireyden başlar bireyin yaşadığı kültürü etkiler ve kültürleşme
yoluyla evrensel boyuta ulaşarak tüm dünyaya yayılır.
Kültürel yozlaşma bir kültürün dışardan devamlı ve yoğun olarak
kültürel ögeleri alması ve bu ögeleri kendi içinde yoğurup biçimlendirememesi
sonucu kültürel bütünlüğün bozulmasıdır.
Kendi sanatçısına ve sanat ürünlerine yeterli derecede önem vermeyen ve
sahip çıkamayan toplumların kültürleri daha çok yozlaşmaktadır. Bu konuda
Atatürk şunları söylemiştir: “Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller lâzımdır ve
bilirsiniz ki bu temellerin en önemlilerden biri sanattır. Bir millet sanattan ve
sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuş demektir... Türk milletinin tarihî vasfı da güzel sanatları
sevmek ve onda yükselmektir.”

0