Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-13T18:38:02+03:00

abide -anıt
acele -çabuk
acemi -toy
aciz -güçsüz
adalet -hak
adet -sayı
aka -büyük
akıl -us
al -kırmızı
alelade -sıradan
aleni -açık
ara -fasıla
araba - otomobil
armağan -hediye
aşk -sevi
atik -seri
ayakkabı -pabuç
bağışlama -affetme
bacı -kız kardeş
baş -kafa
bayağı -adi
beyaz -ak
bonkör -cömert
cennet -aden
cevap -yanıt
cılız -zayıf
cimri -pinti
cümle -tümce
çabuk -acele
çağrı -davet
çamur -balçık
çare -umar
denk -müsavi
deprem -zelzele
dilek -istek -arzu
dizi -sıra
doktor -hekim
dost -arkadaş
edebiyat -yazın
edep -adap
ehemniyet -önem
elbise -esbap
emniyet -güven
eser -yapıt
eş anlamlı sözcükler -anlamdaş sözcükler
ev -konut
fakir -yoksul
fayda -yarar
fena -kötü
fikir -düşünce - ide
gemi -vapur
gezmek -dolaşmak
gökyüzü -sema
gözlem -rasat
güç -kuvvet
hadise - olay
hareket -kinetik
hasım -düşman
hasret -özlem
hatıra -anı
hediye -armağan
hekim -doktor
hısım -dost
ırak -uzak
ırmak -nehir
idadi -lise
idare -yönetim
ihtiyar -yaşlı
ihtiyaç -gereksinim
ilan -duyuru
ilişki -münasebet
imtihan -sınav
isim -ad
istasyon -gar - terminal
istikbal -gelecek
işçi -amele
ivedi -çabuk
izahat -açıklama
kabiliyet -yetenek
kafa -baş
kahin - medyum - bilici
kalp -yürek
kanıt -delil
kelime -sözcük
kılavuz -rehber
kırmızı -al
kıyı -kenar - sahil
kirli -pis
kolay -basit
konuk -misafir
kural -kaide
kuvvetli -güçlü
küçük -ufak - minik
laf-söz                                                                                                                                                                                                                                                                        lider -önder
mal -meta
mani -engel
matem -yas
mektep - okul
mektup -name
merkep -eşek
misafir -konuk
misal -örnek
muharebe -savaş
mübarek -kutsal
namzet -aday
nehir -ırmak
nesil -kuşak
nezir -adak
okul -mektep
ortalama -vasat
oy -rey
öğrenci -talebe
öğretmen -muallim
önder -lider
örnek -misal
öykü -hikaye
problem -sorun
rey - oy
rüştiye - ortaokul
rüzgar -yel
saadet -mutluluk
sabit -durağan (durgun)
sağlık - sıhhat
savaş -cenk - muharebe
sebep -neden
sene -yüzyıl - asır
serüven -macera
sevinç -mutluluk
sınav -imtahan
sınıf -derslik
sitane -yıldız
siyah -kara
son -nihayet
sonbahar -güz
soru -sual
sorumluluk -mesuliyet
sözcük -kelime
sözlük -lügat
şaka -latife
şakacı -nüktedan
tabiat -doğa
tartışma -münakaşa
temel -esas
tören -merasim
tren -şimendifer
tutsak -esir
tümce -cümle
uçak -tayyare
ulu -yüce
ulus -millet
usta -ehil
uyarı -ikaz
uygarlık -medeniyet
üzüntü -tasa
vakit -zaman
vatan -yurt
vazife -görev
veteriner -baytar
vilayet -il
Yaşlı -ihtiyar
yel -rüzgar
yemek -aş
yetenek -beceri ye da kabiliyet
yıl -sene
yılmak -bıkmak
yoksul -fakir
yurt -vatan
yürek -kalp
yüz -sima -çehre -surat
zehir -agu
zengin -varlıklı
zırnık -metelik

1 5 1
2012-10-13T18:54:48+03:00

millet:ulus

yaşlı:ihtiyar

cümle:tümce

sözcük:bilmiyorum

deprem:zelzele

doktor:hekim

yıl:sene

hürriyet:özgürlük

iri:büyük

ek:ilave

baş:kafa

dilek:istek

hatıra davet:bilmiyorum

güç:kuvvet

hasret:özlem

 

1 5 1