Cevaplar

2012-10-13T18:42:31+03:00

Roman Kahramanları ve özellikleri 

Romanın baş kahramanı Osman Bey’dir. Osman Bey Kayı Boyunun Beyi’dir.
Ertuğrul Gazi :Kayı Boyu’nun kurucusu, Osman Beyin babasıdır
Şeyh EdeBalı :Osman’ın gelecekteki kayınbabası, ve herkesin sözünü dinlediği bir alimdir.
Malhun Hatun : Şeyh EdeBalı’nın kızı, Osman’ın karısı, Osman Bey’e her şeyde destek olmuştur. 
Can Kız :Osman Bey’in annesi 
Dursun Fakı :Şeyh EdeBalı’nın yardımcısıdır. O’da her zaman Osman’a yol göstermiştir. 
Konur Alp, Sungur, Gazi Rahman, Akça Koca, Saltuk Alp, Abdullah: Osman Bey’in hem gençliğinde hem de beylik döneminde her zaman yanında olan yoldaşları, savaşa, eğlenceye ava daima birlikte giderlerdi.
Alaaddin: Konya Sultanı
Mihail Kosses. Osman’ın av dönüşü canını kurtardığı hristiyan. Daha sonra dost olmuşlar ve Mihail müslümanlığı seçmiştir. 
Dündar Beğ: Osman Bey’in amcası. Osman’ın beyliğini kendine yedirememektedir. 
Savcı Beğ: Osman Bey’in büyük ağabeyi
Gündüz Bey: Osman Bey’in küçük ağabeyi
Bay Koca: Savcı Bey’in oğlu, amcası Osman’a hayrandır. 
Kumral Abdal: EdeBalı’nın yardımcısıdır.
Alzahid: Eskişehir Beyi Malhun Hatun ile evlenmek istemektedir. Bu yüzden Osman Bey’e düşmandır. 
Kalanoz: Mihail Kosses’in eniştesi Osman bey O’nunda hayatını kurtarmıştır.Fakat Kalanoz O’na düşmandır. 
Mahmud: İnönü Beyi
Aya Nikola: Rum Beyidir ve Osman Beyi ortadan kaldırmak istemektedir. 
Orhan Bey: Osman Bey’in büyük oğlu, Kayı’nın gelecektek beyi 
Alaaddin: Osman Bey’in küçük oğlu
Can Kız Fatma: Osman Bey’in kızı
Evdoksiya: Aydos Kale’si hükümdarı Nikeforos’un yeğeni ,kalenin alınmasında yardımcı olmuştur. 
Gökçe Bacı: Harlak’ta yaşar. Osman’ın Bey olacağını ilk ifade eden O’dur. 
Holofira: Yarhisar tekfürünün kızı, Orhan Bey’in gelecekteki karısı

0
2012-10-13T18:42:47+03:00

ROMANIN ADI: Osmancık 
YAZARI: Tarık BUĞRA 
SAYFA ADEDİ: 350 
BASIM YERİ - YILI: İstanbul - 2004 
YAYINEVİ ADI: Ötüken Kitabevi 
TAHLİL 
ROMAN KİŞİLERİ: 
Osman Beğ: Osmanlı Devleti’nin kurucusu. Bileği ve yüreği kuvvetli, âdil, nefsini yenmiş; kendini, soyuna ve soyunun ülküsüne adamış; dindar, neyzen, cömert, ahlaklı, dünya malına kayıtsız, yoksul, ataya ve anaya son derce saygılı, eşi bulunmaz baba;vefalı, muhabbetli, karısına deliler gibi aşık bir koca… Osmancık, Osman Beğ, Osman Gazi Hân Uludağ’dan da büyük bir hatıralar dağı… Ve Hâdis-i Şerif’in sıfatlandırdığı gibi: Tam bir garip yolcu. 
Şeyh Ede Balı: Osmancık’ın kayınpederi. Devletin mimarı. Allah aşkı ve Kur’an adaletini temsil eden büyük mürebbi. 
Malhun Hâtun: Ede Balı’nın kızı, Osman Beğ’ in hanımı, Zümrüdü Ankası… Güzelliği, hanımlığı, anneliği ile bir timsal. 
Orhan Beğ: Osman Gazi Hân’ın büyük oğlu. Babası ve dedesi Ede Balı’nın manevi mirasçısı. Bursa fatihi. 
Nilüfer: Asıl adı Holofira. Osman Gazi’nin “Nilüferleri pek andırır” dediği bir Rum kızı. Orhan Beğ’ in hanımı. Aşkı ve İslamı seçmiş ve buna layık olmuş bir güzeller güzeli. 
Ertuğrul Beğ: Osman Gazi Hân’ın babası. Osman’ı yetiştiren adam. Orta Asya’yı, Söğüd’ e şahsında ve şahsiyetinde taşıyan insan. 
Ve diğerleri; 
Cankız (Osman Gazi’nin annesi), Dündar Beğ (Osman Gazi’nin amcası), Mihail Koses (sonradan Müslüman ve Abdullah olan bir Rum),Osman Gazi ve Ertuğrul Beğ’ in silah ve gönül dostları; Sungur, Akça Koca, Gazi Rahman, Derviş Uruz, Şeyh Mahmud, Ak Temür… 
ROMAN MEKANI: 
Romanın büyük bölümü Osmancık’ın çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Söğüt’te ve Domaniç’te geçmektedir.Buraları aynı zamanda beğliğin ilk merkezidir. Beğliğin büyümesi ve buna bağlı olarak beğliğin merkezinin değişmesi ile romanda mekan sürekli değişmektedir. 
ROMAN ZAMANI: 
Romanda olay süresi Osman Beğ’ in yaşamı boyunca geçen süreyi kapsamaktadır. Romanda Osman Beğ’ in doğumu ve ölümü ilgili tam bir bilgi olmadığından geçen süre bilinmemektedir. 
ROMANDA OLAY: 
Roman, Osman Beğ’ in yaşadıklarını, gördüklerini anlatmaktadır. Dünyaya sımsıkı bağlı olan bir insanın dünyada garip bir yolcu haline gelmesini anlatmaktadır. Cîhan devletini kuran irâde, şuûr ve karakteri anlatmaktadır. 
ROMANDA ÜSLÛP: 
Yazar romanda çok sade bir dil kullanmış, anlaşılmayan kelimelerden kaçınmıştır. Romanda yöresel ağzı bozmaması kullanılan sade dili bozmamış aksine romana akıcılık kazandırmaktadır. Ayrıca Şeyh Ede Balı gibi büyük bir şeyhin o insanı alıp başka dünyalara götüren sözleri insanı kitaba iyice bağlamaktadır. 
ROMANIN ANAFİKRİNİN TESPİTİ: 
Yazar, tarih boyunca görülmemiş bir devleti yani Osmanlı gibi bir cihan devletini kuran irâdeyi, bu irâdenin yaşadıklarını ve bu irâdeyi yetiştiren insanları anlatmıştır. 

 
0