Cevaplar

2012-09-18T21:46:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Doğum anından itibaren çevreden gelen bilgilerle oluşturulan limbik sistem kayıtları ile öncelikle genetik miras ve yaşadıkça gelişen beyin ön bölgesinin çalışma özellikleri, kişinin hem ruhsal hemde bedensel açıdan sağlık düzeyini belirler Çevre etkisinin olmadığı bir ortamda belkide tepkisiz bir organizma olarak yaşanıp ölünebilir Ancak dünyamızda insan beyni, iç ve dış pek çok etkinin tesiriyle yaşamını sürdürür Bu etkilerin başında gelen stres, hastalıkların ortaya çıkışını belirleyen önemli bir etkendir Günümüz tıbbi literatüründe, çocukluk döneminde başlayan kimi kalıtsal hastalıklar dışında, stresin etkili olmadığı bir hastalık göstermek neredeyse olanaksızdır
Stres'in pekçok tanımını bu-labilirsiniz Vücudu etkileyebilen iç ve dış et-men-le-rin tümüne stres diyebiliriz Yaşanan üzüntüler, ameliyat, soğuk ya da aşırı sıcak, kazalar, çevre kirliliği örnek verilebilecek stres faktörleridirler An-cak bu etkilerin insanlar üzerindeki sonuçları farklıdır Çün-kü insanlar arasındaki kişilik farklılıkları nedeniyle her insanın strese karşı verdiği tepki ve stresin yarattığı sonuç farklı olacaktır Dolayısıyla burada önemli olan stresin kendisi değil, stresi algılanış biçimidir Stres algısı, beyin ön bölgesinde gerçekleşir

3 4 3