Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-03-13T21:50:07+02:00

Kuruluşu: 

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Sanayinin 14 önde gelen firması tarafından 1 Kasım 1991 yılında kurulmuş, bugün 100’e yakın sayıda ambalaj üreten, ambalajlı ürün piyasaya süren ve geri dönüşüm yapan firmanın desteklediği, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu, uzmanlaşmış özel bir kurumdur. 

Amacı: 

ÇEVKO’nun amacı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetimler ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasıdır. ÇEVKO, kuruluş amacı doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda “Entegre Atık Yönetimi” ilkelerini benimsemektedir. Entegre atık yönetimi, yerel yönetim, sanayi ve tüketicinin sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır. Böylece, “yerel yönetimler”, “sanayi” ve “tüketiciler” ÇEVKO’nun yaptığı çalışmalarda “hedef kitleler” olarak ortaya çıkmıştır.

108 3 108