Cevaplar

2012-10-13T22:18:55+03:00
Akıllı Öğretim Sistemi    www.akilliogretimsistemi.com/Paylaş Akıllı Öğretim Sistemi. ... Akıllı Test Güncellemesi Yayınlandı Akıllı Öğretim VideoAkıllı Öğretim Seferberliği Başladı Eğitimin Yeni Yüzü Akıllı Öğretim Sistemi ...
Bu sayfayı pek çok kez ziyaret ettiniz. Son ziyaret tarihi: 12.10.2012 Test Çözümleri    Ana Sayfa / Test Çözümleri ... Ana Sayfa · İnteraktif Konu Anlatımlı ... YGS Denemeleri    YGS DENEME SORU ÇÖZÜMLERİ. YGS 1 DENEME ... YGS-LYS    YGS-LYS. Biyoloji; Coğrafya LYS. YGS-LYS. Coğrafya LYS ... Örnek Animasyonlar    Örnek Animasyonlar. İstanbul'un Fethi.... Ana Sayfa · İnteraktif ... Akıllı Öğretim Sistemi Nedir?    Akıllı Öğretim Sistemi Nedir? Sevgili arkadaşlar; Akıllı ... Akıllı Tahta'da soru çözümleri    Akıllı Tahta'da Soru Çözümleri. Akıllı Öğretim Sistemi. Kitaptaki ... akilliogretimsistemi.com alanından daha fazla sonuç »
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-13T22:19:11+03:00


1) Aşağıdakilerden kaç tanesi önermedir?
I) Elma yiyorum
II) şiir bir matematiksel terimdir
III) her doğal sayı için 2n-1 tek sayıdır
IV) bir yarim olsun gözleri yeşil
V) bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2) önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) B) C) D) E) 

3)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C) 1 D) 0 E) 

4) I. IIIII. denkliklerinden hangileri daima doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III

5) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?
A) B) C) D) E) 

6) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C)1 D)0 E) 

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) pp1 0 B) q1qq C) p1p1
D) p(qp) 1 E) (pq) (pq) p8) önermesi hangisine denktir
A) p1 B) 1 C) p D) 0 E) q1 

9) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

A) B) C) D) E) 


10) Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi totolojidir?
A) B) C) D) E) 

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (1Λ1)Λ00 B) (1v0) Λ01 C)1Λ(0v0)0
D)(1Λ0)v11 E) (0v1)v11

12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x+y=5 [x=3 y=2] B)x.y=12[x=3 y=4]
C) [x=6 y=4 ] x.y=24 D) x2=16 x=4
E) x2-x-12=0 x=4 x=-3

13) bileşik önermesinin indirgenmiş(en sade) biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) 1 C) 0 D) E)

14) olduğuna göre önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) B) C) D) E)

15) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B)0 C)q D) r E) 

16)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B) 0 C) D) E) 

17) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir
A) B) C) D)1 E) 0

18) Aşağıdakilerden hangisi bir çelişmedir?
A)1vp B)p’Λ(pvq) C)[(pΛq)p]’ D)pΛp1 E) p’vp

19) Doğruluk değeri daima 1 olan önermeye ne denir?

A)totoloji B)denk önerme C)çelişki 
D) bileşik önerme E)açık önerme


20) önermesinin değil i aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

21) x tamsayı olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) x- 5 <0 B) x2 +1 >0 C) -x2>0
D) x2-1=(x+1)(x-1) E) x+10> -2

1 2 1