Cevaplar

2012-10-13T23:16:58+03:00

Amaç:

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz önlisans / lisans öğrencilerinin, ENF kodlu “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı” ortak bilgisayar derslerinin düzenleme ve koordinasyonunun nasıl yapılacağını, yıliçi ve final sınavlarının ortak uygulanmasıyla ilgili ilkelerini belirlemektir.

Ortak Bilgisayar Dersleri:

Madde 2-

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - Lisans (T+U: 2+1,  Kredi: 3,  AKTS: 4): Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, İşletim Sistemi, Kelime İşlemci, Hesap Tabloları, Sunu Hazırlama ve Veritabanı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - Önlisans (T+U: 2+1,  Kredi: 3,  AKTS: 3): Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, İşletim Sistemi, Kelime İşlemci, Sunu Hazırlama ve Hesap Tabloları

Uygulama:

Madde 3- Önlisans / Lisans Ortak Bilgisayar Dersleri’nin,  Ders Bilgileri (Dersin Amacı, İçeriği, Dersin Öğrenme Çıktıları, Ders Akışı, Haftalık Konular, Kaynaklar, Materyal Paylaşımı, Değerlendirme Sistemi, Dersin Program Çıktılarına Katkısı, AKTS/İŞ Yükü Tablosu), Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesitarafından hazırlanacak ve Eğitim Bilgi Sistemi’ne girilecektir.

Madde 4- Ders içeriklerinin haftalık konu/alt konu başlıkları ilgili konularla alakalı yapılması gereken uygulamaların listesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından, dersi verecek öğretim elemanlarına sunulacaktır.

Madde 5- Önlisans / Lisans Ortak Bilgisayar Dersleri, güz ve bahar dönemlerinde örgün eğitim veya birimlerin isteğine bağlı olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılabilir. Yaz okulunda ise uzaktan eğitim olarak uygulanacaktır.

Madde 6- Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerdeki Ortak Bilgisayar Dersleri’nde sınıflar, laboratuvarlardaki bilgisayar sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır. Öğrencilerin duruma göre farklı bölüm/programdan bu dersleri alabilmesine izin verilecektir.

Madde 7- Dersi verecek öğretim elemanları, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilecektir. Bu görevlendirmede, Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu tarafından önerilecek öğretim elemanlarına, kendi birimlerinde öncelik verilecektir. Dersi verecek öğretim elemanı açığı olması durumunda,  açık Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından kapatılacaktır. Yine de öğretim elemanı açığı olması durumunda, diğer Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokullarından görevlendirme yapılabilecektir.

Madde 8- Ders verecek öğretim elemanlarına isterlerse dönem başlarında, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde, uygulanacak içerik ve uygulamalarla ilgili olarak, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri verilecektir.

Sınavlar ve Değerlendirme:

Madde 9- Ortak Bilgisayar Dersleri, 1 Yıliçi, 2 Kısa Sınav, 1 Ödev ve 1 Final sınavı ile değerlendirilecektir. Yıliçi ve Final sınavları Sınav Merkezi Koordinatörlüğütarafından organize edilecektir. 2 kısa sınav ve 1 ödev dersi veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilecektir.

Madde 10– Sınavlar Fakülteler’de, Yüksekokullar’da ve tüm Meslek Yüksekokuları’nda, aynı gün/saatte, önceden ilan edilen sınav salonlarında gözetmenler denetiminde yapılacaktır. Her Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, sınav salonlarını ve gözetmenlerinin listesini sınav tarihinden önce Sınav Merkezi Koordinatörlüğü’ne bildirecektir.

Madde 11 – Ortak sınavların yürütülebilmesi için derslerin okutulduğu eğitim birimleri tarafından yeterli sayıda sınav salonu tahsis edilecek ve gözetmen görevlendirilecektir.

Madde 12–Farklı soru gruplarını ve uygun cevap kâğıtlarını içeren sınav evraklarının basım işlemi Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullardaki Sınav Merkezi Odası’nda sınav salonlarındaki gözetmenlere, Fakülte Sınav Temsilcisi tarafından teslim edilecek ve sınav bitiminde teslim alınacaktır.  

Madde 13– Sınavlar Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek, sonuçlar Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarılacaktır.

Madde 14– Yıliçi ve Final Sınavlarına yapılacak itirazlar Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek ve itirazlar yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda karara bağlanacaktır.

Muafiyet Esasları:

Madde 15 (1) Ortak Bilgisayar Dersleri ile alakalı muafiyet ve yeterliliklerin tanınması, Sakarya Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemlerine göre yürütülür.

(2)“Temel (Core) ECDL-Temel Avrupa Bilgisayar Yetkinlik” sertifikasına sahip olan önlisans ve lisans öğrencileri, başarılı oldukları 7 (yedi) sınavın notlarının aritmetik ortalaması bulunup, %65 başarılı olmaları halinde Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinden muaf olurlar. Muaf olunan derse, MU notu verilir.

Yürürlülük:

Madde 16- Bu yönerge 2012 – 2013 öğretim yılı Güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer

0