Cevaplar

2012-10-13T22:51:25+03:00

İnsan yaşamı için ekmek ve su ne kadar gerekli ise, felsefeyi ve empirik bilimleri sağlam bilimsel
temellere oturtabilmek için ontoloji de o kadar gereklidir. Daha da ötesi, ontoloji günlük/gündelik
yaşam için dahi son derece yaşamsal bir öneme sahiptir. Günlük deyişle ontoloji olumsuz anlamda
„soyut‟ bir bilimdir. Fakat bu olumsuz tanımlama, onun yaşamsal önemine dair gerçeği
değiştirmez. Aksine o, bu yaşamsal önemine dair gücünü özellikle son derece „soyut‟ olma
özelliğinden alır bu yüzdende her insan için ontolojik bir öneme sahiptir

0
2012-10-13T22:51:40+03:00

Çünkü insanın varlığı için vazgeçilmez bir durumdur iletişim.İleitişim olmayınca insan sosyal ir varlık olamaz

0