Cevaplar

2012-10-13T23:12:17+03:00

. Nazım biriminin (dörtlük,beyit) belirtilmesi,
2. Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi,
3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi,
4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi,
5. Kafiye şemasının gösterilmesi.

1 2 1
2012-10-13T23:12:23+03:00

epik lirik pastoral vs şeklinde olabilir

serbest nazım veya hece ölçüsü olabilir

1 2 1