Cevaplar

2012-10-13T23:40:04+03:00

Burada A(x) = B(x) . T(x) + R(x) şeklinde yazılır.
Bu bölme işlemi yapışırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1. Polinomlar azalan kuvvetlerine göre sıralanmalıdır.
2. Bölünen polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden büyük olmalıdır.
DerB(x) < derA(x)

3. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalıdır.
Der R(x) < der B(x)

4. R(x) = 0 ise A(x) polinomu B(x) polinomuna tam bölünüyor denir.
5. der A(x) = der B(x) + der T(x)

der = der A(x) – der B(x) dir.

Örnek
P(x) = x4-2×2 + x 5 polinomunu
Q(x) = x2 + 3x – 1 polinomuna bölelim.

0
2012-10-14T00:42:38+03:00

P(x) = 3x^{3} + 2x^{2}- 14x - 12 Q(x)= (x-2) (3x^{2}+8x + 2) + k

0