demir ve oksijenden oluşmuş bileşikteki;demir atom sayısının,oksijen atom sayısına oranı 2/3 tür.Buna göre bu bileşiğin 35,3 gramını elde etmek için,tepkimeye girmesi gereken demir ve oksijen miktarları kaçar gram olmalıdır? (Fe=56, O=16) lütfen acill işlemle yazarsanız anlamak istiyorum soruyu

1

Cevaplar

2012-10-14T00:37:24+03:00

Tanım: Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya "Kütlenin Konumu Kanunu" denir.[1] Kütlenin korunumu kanunu, zaman zaman Lomonosov-Lavoisier kanunu olarak da adlandırılan, kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve işlemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını belirten kanundur. Denk bir ifadeyle açıklamak gerekirse kütlenin durumu yeniden düzenlenebilir fakat kütle yaratılamaz veya yok edilemez. Böylece, kapalı bir sistem dahilindeki her türlü kimyasal tepkime ve proseste tepkenlerin (yani reaktantların) kütlesi, ürünlerin kütlesine eşit olmalıdır.[2] Kimyasal tepkimelerde kütle enerjiye dönüşmez. Çekirdek reaksiyonlarında ise kütle E=mc² ye göre enerjiye dönüşebilir.[3]

0