Cevaplar

2012-10-14T00:34:47+03:00

YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR: 1)- Sırp İsyanı(1804) 2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması 3)- Yunan İsyanı 4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması 5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa'nın İsyanı 6)- Kırım Savaşı(1853-1856) 7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)
Sebepleri:
1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde
etkili olması
2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık
el değiştirmesi
3)- Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları
4)- Rusyanın kışkırtması
İsyan:
Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı.
NOT: Osmanlı Devletinde "Milliyetçilik" akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.

Sırplarla İlgili Antlaşmalar: 1)- 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKREŞ ANTLAŞMASI'nda Sırplara bazı haklar verildi. 2)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan EDİRNE ANTLAŞMASI'nda Sırplara özerklik verildi. 3)- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLİN ANTLAŞMASI'nda Sırbistan bağımsızlığına kavuştu. 1806-1812 OSMANLI-RUS SAVAŞI: Sebepler: 1)- Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırması. 2)- Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi. Savaş: * Rusların Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi karşısında Fransa'nın etkisiyle Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlaşması karşısında İngiltere Rusya'nın yanında yer aldı. * İngilizler Ruslara destek için donanmalarını İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a sadece denizden yapacakları bir saldırıyla başarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa Mısır'a saldıran İngilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa püskürtttü. * Fransa 1807'de Rusya ile "Tilsit Antlaşmasını" imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı Devleti İngiltere'ya yaklaştı. İngiltere ile " Çanakkale (Kale-i Sultaniye)" antlaşmasını imzaladı. * Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu. * Avrupa'da siyasi ortam yeniden değişti. Fransa ile Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya'ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Fransa'ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKREŞ ANTLAŞMASINI imzalayarak savaşı sona erdirdi. Sonuç: Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı.(1812) 1)- İki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak. 2)- Ruslar Beserabya hariç işgal ettiği yerleri geri verecek. 3)- Sırplara bazı haklar verilecekti. YUNAN İSYANI SEBEPLERİ: 1)- Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi 2)- Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması 3)- 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları İSYAN: 1821'de Mora'da başlayan isyan kısa sürede büyüdü. Osmanlı hükümeti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. M.Ali Paşa yardım karşılığında II.Mahmut'tan Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesini istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı ve NAVARİN limanına çekildi. Ancak Yunan isyanının bastırılması Batılıların işine gelmedi. İngitere, Fransa, Rusya ve Avusturya Osmanlı Devleti'ne ültimatom vererek Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu istek reddedilince Osmanlı ve Mısır donanmasını NAVARİN de yaktılar. Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti. NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadığı 4 felaketten biridir. Birincisi 1571 İnebahtı, İkincisi 1770 Çeşme, Üçüncüsü 1827 Navarin, Dördüncüsü 1853 Sinoptur.

0