Cevaplar

2012-10-14T08:23:02+03:00

Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçımızdır. Tiyatro türünde ilk örneği (Şair Evlenmesi) vermiştir. İlk özel gazeteyi (Tercüman-ı Ahval) çıkarmıştır. İlk makaleyi yazmıştır. Edebiyatımızda klasisizmin öncüsü olmuştur. Divan şiiri anlayışını yıkmamız gerektiğini ilk Şinasi dile getirmiş; parça güzelliği yerine bütün güzelliğini savunmuştur.


TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
— Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir.

— Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.

— Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır.

— Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genel­likle aruz ölçüsü kullanılmıştır.

— Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kul­lanılmıştır.

— Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.

— Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.

— Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

— Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.

— Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.

— ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye baş­lanmıştır.

— Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır.

0
2012-10-14T08:50:44+03:00

anzimat edebiyatı denince akla ilk gelmesi gereken sanatçılardan birisidir. Çünkü edebiyatımıza getirdiği yenilikler onu diğer sanatçılardan daha ön plana çıkarmıştır. Sanatsal yönü belki kuvvetli değildir; ama edebiyatımıza getirmiş olduğu yenilikler Şinasi'yi adeta zirveye taşımıştır. 1849 yılında Fransa'ya gönderilen Şinasi burada hem Fransızcasını ilerletmiş hem de Fransız edebiyatını yakından tanımıştır. Memlekete döndükten sonra ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval(1860) ve daha sonra Tasvir-i Efkâr(1862) gazetelerini çıkaran sanatçımız nazım, nesir ve dil alanında yenilikler yapmıştır. Şinasi'nin edebiyatımıza getirmiş olduğu yenilikleri şöyle özetleyecek olursak: Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçımızdır. Tiyatro türünde ilk örneği (Şair Evlenmesi) vermiştir. İlk özel gazeteyi (Tercüman-ı Ahval) çıkarmıştır. İlk makaleyi yazmıştır. Edebiyatımızda klasisizmin öncüsü olmuştur. Divan şiiri anlayışını yıkmamız gerektiğini ilk Şinasi dile getirmiş; parça güzelliği yerine bütün güzelliğini savunmuştur. Şinasi bir düşünce ve aksiyon adamıdır. Düşüncelerini ulaştırabilmek için edebiyatı bir araç olarak kullanmıştır. Bazı yönleriyle tutarsızlıklara düştüğü dikkatli gözlerden kaçmaz. Örnek olarak Divan edebiyatı anlayışını yıkmayı gaye edinmiş; fakat Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmaya devam etmiştir. Fransız edebiyatını yakından tanıdığı için Racine, La Fontaine ve Fenelon'dan çeviriler yapmıştır. Bu çevirilerini Tercüme-i Manzume adlı eserinde toplamıştır. Sanatçının eserleri: Şair Evlenmesi (tiyatro), Müntehabat-ı Eşar (şiir), Durub-u Emsal-i Osmaniye (Osmanlı Atasözleri).

0