Cevaplar

2016-11-10T12:58:53+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Tanzimat Edebiyat'ı Tanzimat Fermanı'nın sosyal ve kültürel etkisiyle ortaya çıkan edebi bir akımdır. Divan Edebiyat'ının aksine Batı Edebiyat'ından beslenen bir edebi akımdır. Tanzimat Edebiyat'ının başlangıcı olarak Şinasi ve Agah Efendinin birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesi kabul edilmektedir. Tercüman-ı Ahval gazetesi aynı zamanda ilk özel gazete olma özelliğini taşımaktadır. Şinasi ise Tanzimat Edebiyat'ın öncülerinden kabul edilmektedir. Aynı zamanda kendisi birçok ilkin sahibidir. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk olarak Şinasi kullanmıştır. Tercüman-ı Ahval gazetesinden sonra matbaa kurarak Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır. Fransızcadan şiir çevirileri yapmıştır. Ayrıca Şinasi Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilk tiyatro örneğini vermiştir. Sade bir dil kullanmaya önem veren Şinasi Avrupa tarzı makale türünün ilk örneğini Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ile vermiştir. La fontaine fabları tarzında eserler vererek edebiyatımıza yeni konular kazandırmıştır. Şinasi'nin Osmanlı atasözleri üzerine yaptığı bir araştırması da vardır. Bu araştırmalarını ilk Osmanlı atasözleri incelemesi olan Durub-u Emsali Osmaniye adlı eserinde toplamıştır.
3 4 3