Cevaplar

2012-10-14T08:42:20+03:00

Zararlı Cemiyetler 
Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

Özellikleri Nelerdir?
Mondros Mütarekesinden sonra, ordunun terhis edilmesi ve devlet otoritesinin kalmaması üzerine ortaya çıktı.Azınlıklar tarafından, işgalci emellerine hizmet eden kuruluşlardı.Anadolu hareketine ve Türklerin milli devletine karşıydılar.Bu cemiyetlerin hepsi Rum Patrikhanesi tarafından yönetiliyordu.


İtilaf Devletlerince ekonomik ve siyasi açıdan destekleniyorlardı.
Wilson İlkelerine göre bulundukları yerlerin kendilerine verilmesini istiyorlardı.
Mondros Mütarekesinin yedinci ve yirmi dördüncü maddelerini uygulatmak istiyorlardı.


Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesi şu şekildeydi : “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde, herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek.”

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesi şu şekildeydi: Altı Vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecek.

Cemiyetler

Mondros Mütarekesinden sonra Türk ordusunun terhisinden cesaret alan bazı azınlıklar, Milli Mücadeleye karşı bir takım cemiyetler kurmuşlardı.

Mavri Mira

İstanbuldaki Rum Patrikhanesi tarafından kurulan bu cemiyet, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak ve Ege Bölgesinde ilerleyen Yunan ordusuna yardımcı olmak amacını güdüyordu. Çalışma alanı; Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Bandırma idi. Yunan Kızılhaç, Resmi Göçmenler Komisyonu, Rum okullarındaki izcilik kurumları, Mavri Miranın emrinde çalışıyordu.

Trakya ve Yunan Komitesi

Trakyanın işgalinden doğan sorunları Yunanistan açısından çözmeye çalışan bir örgüttür. Buradaki milli direnişi ortadan kaldırmak ve tüm Doğu Trakyanın Yunanistana verilmesini sağlamak temel amaçlarıydı.

0
2012-10-14T08:46:44+03:00

bir cok cemiyet kuruldu bunların bazıları zararlı bazılarıda direniş göstermek için bu cemiyetlerden yabancı ülkelerın kurdugu cemiyetlerde var ama üstteki daha detaylı..

0