Cevaplar

2012-10-14T10:02:25+03:00

1 seyran : gezinti
2 cemre düşmek : sıcaklık yükselmek
3 muğlak : karışık,
anlaşılmaz
4 araf : cennet ile cehennem arasında bir yer
5 tevazu : alçak gönüllülük
6 imanı gevremek : çok yorulmak
sıkıntı çekmek
7 aymaz : gafil,
gözü bağlı
8 iffet : cinsel konudaki bağlılık
9 deyyus : karısının, yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kimse
10 meşrep : davranış biçimi
mizaç, karakter, huy
11 tenkit etmek : eleştirmek
12 uhrevi : dünyevi olmayan, ahiretle ilgili
13 budala : zekaca geri olan kimse,
ahmak, bön
bir şeye aşırı düşkün olmak (kibarlık budalası)
14 dalyarak : budalalığı yüzünden hep densizlik, küstahlık eden kimse
15 kalender : gösterişsiz, sade yaşayan, alçak gönüllü
özensiz giyinmiş
16 bön : budala, saf, ahmak, avanak
17 nekes : pinti, cimri, elisıkı
18 ihtiyatlı : tedbir alan kimse
19 paspal : bakımsız, dağınık, pis
20 müptela : bağımlı, tutulmuş
aşık
21 izzet : büyüklük, yücelik, ululuk
22 tenzih etmek : birini kötü davranışından soyutlayıp aytı tuttuğunu bildirmek
23 mücrim : suçlu
24 telakki : anlayış
25 terakki : ilerleme, yükseliş, gelişme
26 feragat etmek : hakkından kendi isteğiyle vazgeçmek
27Ekol 
28Toplum
29Deneyim
30Empati

2 1 2