Cevaplar

2015-07-15T15:46:13+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1). insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik, düşünebilme yani akıl fonksiyonuna sahip olmasıdır. böylece insan, yaptığı/yapacağı herşeyin kendisine, çevresine, başka canlılara zarar verip vermeyeceğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir ve ona göre davranabilir.

insanın diğer canlılardan bir diğeri yine yukarıda bahsettiğim akıl fonksiyonuna sahip olmasıyla alakalı olarak, bir iradeye sahip olmasıdır. evet, insan aklıyla doğruyu yanlışı ayırt edebilir. neyin kötü veya iyi olduğunu bildikten sonra o şeyi yapma veya yapmama insanın iradesine bakar. bu, doğru veya yanlıştan birini tercih edip uygulama kısmı, insanı aynı zamanda sorumluluk sahibi yapar ki bu da yani sorumluluk sahibi olmakta insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir farktır.

bunlardan başka; duygularını ifade edebilme, nefret etme, düşmanlık, zulmetme, adaleti sağlama gibi duygu ve eylemler yine insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerdir.

2). dinin insan hatta toplum hayatındaki rolü için şu yazıma bakabilirsiniz: http://eodev.com/gorev/13285

3). satanizm halk arasında şeytana tapınma olarak bilinir. dünyada ve ülkemizde şahit olduğumuz örneklerine bakarak satanizmin toplumda zorbalık ve canilik temelli bir uygulama sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. özellikle belli hayvanlarını kanını akıtmak veya canlı canlı o hayvanlara işkence edip derilerini yüzmek gibi korkunç eylemlerin, toplumları terörize edeceği ve ergenlik çağındaki çocuk ve gençleri şiddete teşvik edebileceği söylenebilir. üstelik bu görüşe sahip kişilerin çeşitli madde bağımlılıklarına sahip oluşları yine tehlikeli bir durum arzetmektedir.
3 5 3