Cevaplar

2012-10-14T11:21:46+03:00

Pozitif rasyonel sayılar Kesirli bir biçimde yazacak olursak +11 bölü 2

0
2012-10-14T11:21:59+03:00

RASYONEL SAYILAR
1-RASYONEL SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ
A)Rasyonel Sayılar:Birbirine denk olan kesirlerin meydana getirdiği her kümeye rasyonel sayı denir.Rasyonel sayıların meydana getirdiği kümelere rasyonel sayılar kümesi denir.Rasyonel sayılar kümesi “Q” ile gösterilir.

NOT:Her tam sayı rasyonel sayı olarak yazılabilir.

ÖR: 
Yandaki şekildebir bütün 4 eş parçaya 
bölünmüş ve bu eş paçalardan üç tanesi 
taranmıştır.

3


Taralı bölgebütünün üç tane parçası(kesri)dir.Bu parçaları belirten kesir 3 biçiminde gösterilir. 
4
3 kesrinde; 3’e pay4’e payda denir: 3 kesri “üç bölü dört” ya da “dörtte üç” diye okunur.

NOT:Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar sıfırdan küçük rasyonel sayılar da negatif rasyonel sayılar denir.

Pozitif rasyonel sayılar kümesi “Q+”ile gösterilir. Negatif rasyonel sayılar kümesi”Q-“ile gösterilir.


Q = Q- U {0} U Q+

B)Rasyonel Sayıları Karşılaştırma (büyüklük küçüklük)
1-Paydaları eşit olan rasyonel sayılar:
Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılarda payı büyük olan daha büyükpayı küçük olan daha küçüktür. 

ÖR:15  7  3 3 7 15
20 20 20 20 20 20

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/238968-rasyonel-sayilarla-ilgili-problem-ornekleri-verir-misiniz.html#ixzz29GAQK2X9

0