Cevaplar

2012-10-14T12:23:11+03:00

Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı, aynı zamanda milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için düşünen bir Hakanın kaygıları da anlatılan destanın en büyük özelliği, daha sonrakiTürk destanlarında gelişecek olan ana fiziği ve süslemeleri önceden işlemesidir...

Şu destanında, Makedonya kralı İskender ile Turan hükümdarı Şu’nun ordularının Fergana vadisinde karşılaşmış olmaları, Türk kültürüyle Batı kültürünün M.Ö. 4. yüzyılda tanışmış ve birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmuş olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca, Türklerde ad verme geleneğinden 24 Oğuz boyunun oluşumuna, Oğuzların ilk atası Oğuz Han’ın mevcudiyetinin M.Ö. 7. yüzyılda görülebileceğine kadar birçok önemli bilgiyle Şu destanında buluşmak mümkündür

Ek Bilgi : Yirmi iki aile için de " Bunlar Türk'e benziyor. " anlamına gelen " Türk maned " sözünü kullanır.Bu söz zamanla değişerek " Türkmen " haline gelir.

3 4 3
2012-10-14T12:23:27+03:00
Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma akımı iyice hız kazanmıştır. Osmanlı toplumunda aşağıda değişimler göze çarpar: Mimari de Batı tarzı evler ve binalar oluşmaya başlamış, Eğitim ve öğretimde Batı tarzı okullar açılmaya başlanmış. Toplumdaki insanların giyim kuşamında Batı tarzı görülür olmuş, fes, cüppe, kavuk, yemeni yerini pantolon, iskarpin, redingotlara bırakmış. Aydınlar Batı’yı daha yakından tanıyarak onların edebiyatını bize getirmeye çalıştılar. Özellikle eğlence merkezleri (Surdışı, Beyoğlu…) oluşmaya başladı. Dadılar Fransız olarak seçilmeye başlandı, çocuklar Batı tarzıyla yetiştirildi.
2 5 2