Ağacın eyisi özünden olur

Yiğidin eyisi sözünden olur

İl için ağlayan gözünden olur

Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim

Yavrı keklik gibi kaynar eğlenir

Mis kokulu yağlar ile yağlanır

Sabah akşam türlü yazma bağlanır

Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

Karacaoğlan der ki hoşça salınsın

Dursun yol üstünde bacı alınsın

Çözüver düğmeni göğsün görünsün

Nokta nokta benli döşün sevdiğim

BU ŞİİRİN KÜLTÜR ÖGELERİ

2

Cevaplar

2012-10-14T12:24:40+03:00

bu şiirin ögelerini interneten bul

0
2012-10-14T12:26:14+03:00

ardacığım kültür ögesi, edebi metinler için, metnin ait olduğu kültürün özelliklerinden ne kadar, nasıl, hangi yönleriyle etkilendiğini gösteren ögedir. Mahalli ve yöresel söyleyişler, deyimler, atasözleri; inançlar,gelenek ve göreneklerin metne yansımaları, kalıplaşmış söz ve benzetmeler... vb bu gruba girer.

Bu metinde ağaçla ve yiğitle ilgili verilen özellikler,
"El için ağlayan gözünden olur." atasözü,
"İyi" sözcüğünün "eyi" şeklinde yöresel kullanımı,
"Yavru" nun "yavrı" şeklinde kullanımı,
Anadoluda her duruma göre farklı renkte bağlanan yazma,
Sevgilinin özelliklerinin doğadaki varlıklarla anlatılması gibi kültürel ögeler var.

Bunlar sana ipucu olsun. Senin bunları araştırıp, genişleterek hazırlayabileceğini biliyorum.

0