Cevaplar

2012-10-14T12:29:10+03:00

farkklı zamanlarda farklı türler yazılmıştır.

0
2012-10-14T12:29:15+03:00

Dil: Değişen dil kalıbı yada dilde meydana gelen değişimler ve varolan bir dile yeni kelimelerin oluşu değişimlere ve yeni edebi metinlerin ortaya çıkmasına neden olur. Mesala dilimize Farsça'dan birçok kelime girmiş ve Divan edebiyatı ortaya çıkmıştır.

Kültür: Kültürden değişen farklılaşma yada etkilenmeye eniyi örnek ise Batu Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'dır. Avrupa özellikle Fransız kültürünün Tanzimat fermanıyla beraber etkilerinin daha da yoğunlaştığı dönemde edebiyatımız değişikliklere ve yeniliklere maruz kalmıştır.

Din: Din değişimi sırasında yaşanan değişikliklerdir. Buna eniyi örnek ise İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Edebiyatıdır.

Bütün bunlar aslında tek bir başlık altında da incelenebilir oda "Medeniyet"; tir. Medeniyetler arasındaki iletişimler alışverişler (kültür, dil, ticaret) yenilikleri ve değişimleri yada birbirine benzemeyi doğurur.

1 5 1