Cevaplar

2012-10-14T12:47:34+03:00

yuh o kadar soruyu nerden bulalınmmm ki biz sana

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-14T12:49:03+03:00

eker hastalığı hangi hormonun eksikliğinde ortaya çıkar?   

 

-Glikoz        Sükroz (Sakkoroz)    Glikojen      Fruktoz      Nişasta      Riboz     Galaktoz          Deoksiriboz

 

Yukarıdakilerden hangileri bir monosakkarit örneğidir?

 

 

-Glikoz           Kitin           Glikojen        Fruktoz          Nişasta              Riboz            Selüloz             Deoksiriboz

 

Yukarıdakilerden hangileri bir polisakkarit örneğidir?

 

 

-Glikoz       Kitin     Glikojen     Fruktoz     Nişasta      Riboz      Selüloz      Deoksiriboz   Sakkaroz     Galaktoz

 

Yukarıda verilen karbonhidratları aşağıda bırakılan boşluklara gruplandırarak yazınız.

 

 

   Monosakkaritler: 

 

   Disakkaritler: 

 

   Polisakkaritler: 

 

 

-Canlı hücrelerde bulunan,

 

   -Selüloz        -Nişasta        -Glikoz                -Glikojen

 

gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, hayvansal bir hücre olduğunu kanıtlar?

 

 

-Canlı hücrelerde bulunan,

 

   -Selüloz         -Nişasta                   -Glikoz                 -Glikojen

 

gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, bitkisel bir hücre olduğunu kanıtlar?

 

-Maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktoz disakkaritlerinin oluşum denklemlerini yazınız.

 

-Glikoz  +   I  -->  Laktoz  +  II

 

Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?

 

I -->

 

II --> 

 

 

- Glikoz  +   I  -->  Maltoz  +  II

 

Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?

 

I -->

 

II -->

 

                  Glikoz  +  Galaktoz-->(....................)   + Su

 

                  Maltoz  + (...........) --> Glikoz  +  (.......................)

 

                  Sakkoroz + (............) --> Glikoz +(.......................)

 

Yukarıda verilen reaksiyonlarda parantez içindeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 

 

 

-Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken disakkaritleri yazınız.

 

       Glikoz + glikoz  -->  ..............................  +  Su

 

        Glikoz + fruktoz --> ..............................  +  Su

 

        Glikoz + galaktoz --> ............................  +  Su    

 

 

 

-5 karbonlu monosakkaritler hangileridir?

 

-6 karbonlu monosakkaritler hangileridir?

 

-Polisakakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

 

-Monosakkarit ne demektir? Monosakkaritlerin genel formülünü yazınız.

 

-Monosakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

 

-Polisakkaritler, çok sayıda glikoz moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Buna rağmen bu moleküllerin farklı özellikte olmasının nedeni nedir?

 

-Aşağıda isimleri yazılı olan karbonhidratların çeşitlerini (monosakkarit- disakkarit-polisakkarit şeklinde) karşılarına yazınız.

 

   Galaktoz -->

 

   Laktoz -->  

 

   Kitin -->

 

   Glikojen -->

 

   Deoksiriboz -->

 

   Nişasta -->

 

   Selüloz -->

 

   Riboz -->

 

   Glikoz -->

 

   Fruktoz -->

 

   Maltoz -->

 

   Sakkaroz -->

1 3 1