1-geçmişteki insan topluluklarının yaşayışları, birbirleriyle olan ilişkilerinini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir

bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır?

a-belgelerden yararlanması b-eski devirleri ele alması c-olaylarının tahlilini yapması d-olayların geçtiği yer ve zamnın belirtilmesi e-kronolojiye yer vermesi

sorunun cevabı ne acilll

1

Cevaplar

2012-10-14T12:49:30+03:00

d-olayların geçtiği yer ve zamnın belirtilmes

2 1 2