1. Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren algoritmayı hazırlayınız.

2. Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı hazırlayınız.

3. Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazan algoritmayı hazırlayınız. 4. Bir öğrenciye ait vize ve final notlarının ortalamasını hesaplayan ve ortalamaya göre ekrana “Geçti” – “Kaldı” yazan algoritmayı hazırlayınız (Not: Ortalama hesaplanırken vizenin %40, finalin %60’ı alınacak, geçme notu 45’dir.) .

5. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL’ye kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak toplam komisyonu hesaplayan algoritmayı hazırlayınız.

1

Cevaplar

2015-08-21T09:49:12+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Cevap 1.

Adım 1: Başla.
Adım 2: Bir sayı giriniz.
Adım 3: Say<0 ise ekrana Negatif yaz.
Adım 4: Say>0 ise ekrana Pozitif yaz.
Adım 5: Say=0 ise ekrana Sıfıra Eşit yaz.
Adım 6: Bitir.

--

Cevap 2.

Adım 1: Başla.
Adım 2: Bir n sayısı girin.
Adım 3: Faktoriyel=1
Adım 5: Sayi=0
Adım 5: Eğer Sayi>n-1 ise 9.Adıma git.
Adım 6: Sayi=Sayi+1
Adım 7: Faktoriyel=Faktoriyel*Sayi.
Adım 8: Adım 5'e tekrar git.
Adım 9: Faktoriyeli yazdır.
Adım 10: Bitir.

--

Cevap 3.

Adım 1: Başla.
Adım 2: Say1 değerini gir.
Adım 3: Say2 değerini gir.
Adım 4: Say3 değerini gir.
Adım 5: Say1>Say2 && Say1>Say3 ise ekrana En büyük sayı Say1 yaz.
Adım 6: Say2>Say1 && Say2>Say3 ise ekrana En büyük sayı Say2 yaz.
Adım 7: Say3>Say1 && Say3>Say2 ise ekrana En büyük sayı Say3 yaz.
Adım 8: Bitir.

--

Cevap 4.

Adım 1: Başla.
Adım 2: Vize notunu gir.
Adım 3: Final notunu gir.
Adım 5: Vize notu=((Vize notu*40)/100).
Adım 6: Final notu=((Final notu*60)/100).
Adım 7: Ortalama=((Vize notu+Final notu)/2).
Adım 8: Ortalama<45 ise ekrana Kaldı yaz.
Adım 9: Ortalama>45 ise ekrana Geçti yaz.
Adım 10: Bitir.

--

Cevap 5.

Adım 1: Başla.
Adım 2: Ürün=1
Adım 3: Ürün fiyatını girin.
Adım 4: Eğer Ürün fiyatı > =50 ise komisyon = ((Ürün fiyatı*2)/100).
Adım 5: Komisyon = ((Ürün fiyatı*3)/100).
Adım 6: Komisyon toplam = Komisyon toplam + Komisyon.
Adım 7: Ürün = Ürün + 1.
Adım 8: Eğer Ürün < 6 Adım ise 3.Adıma git.
Adım 9: Komisyon toplam yaz.
Adım 10: Bitir.

--

- - İyi Ödevler - -
23 4 23