Cevaplar

2012-10-14T13:30:16+03:00

internetten bak sana bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

0
2012-10-14T13:30:23+03:00

“Denizcilik” alanında yer alan “Gemi Yönetimi”, “Yat Kaptanlığı”, “Balıkçı Gemisi Kaptanlığı” mesleklerinin esas işleri: ÿ Bir gemiyi denizde bir noktadan bir başka noktaya götürmek, ÿ Gemisini denize ve yola elverişli halde tutmak, ÿ Gemisinin amacına uygun işletilmesini sağlamaktır. Bu temel işlerden biri olan “Bir gemiyi denizde bir noktadan bir başka noktaya götürmek”, denizcilik ifadesi ile geminin “Seyir” yapmasıdır. “Temel Seyir” dersi de, adından anlaşıldığı gibi bu işin yapılabilmesi için gereken temel bilgilerin verildiği bir dersdür. Temel, esas yapının üzerine kurulduğu taşıyıcı yapıdır. Eğer temel, sağlıklı ve sağlam kurulamazsa esas yapı da ya kurulamaz ya da çöker. Bu neden ile sizler, denizciliğin esas işlerinden biri olan, “Gemiyi denizde bir noktadan, bir diğer noktaya götürme” işini, sağlıklı yapabilmek için bu dersi tam anlamı ile öğrenmeli ve özümsemelisiniz. Ekvator enlemlerin isimlendirilmesinde referans alınır. Bir noktanın enlemi o noktanın Dünya merkezine göre ekvator ile arasındaki açısal uzaklığa göre isimlendirilir (Şekil-5). Bu isimlendirme açı değeri ve sonuna konulan yakın kutup simgesi ile yapılır.. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde 90’ar tane tam derecelik enlem vardır.

0