Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-14T13:40:03+03:00

I can run fast.(Hızlı koşabilirim.)

-You can swim(Sen yüzebilirsin)

-They can do this question.(Onlar bu soruyu yapabilirler.)

-We can speak 4 languages.(Biz 4 dil konuşabiliriz.)

-He can understand her.(O,onu anlayabilir.)

-She can read more fluently.(O daha akıcı bir şekilde okuyabilir.)
-I can’t run fast.(Hızlı koşamam.)

-You can’t swim(Sen yüzemezsin)

-They can’t do this question.(Onlar bu soruyu yapamazlar.)

-We can’t speak 4 languages.(Biz 4 dil konuşamaz.)

-He can’t understand her.(O,onu anlayamaz.)

-She can’t read more fluently.(O daha akıcı bir şekilde okuyamaz.)


Can you run fast?(Hızlı koşabilir misin?)

-Can they speak English?(Onlar İngilizce konuşabilirler mi?)

-Can she understand me?(O beni anlayabilir mi?)


I can read this book. (Bu kitabı okuyabilirim.)

You can sit here. (Buraya oturabilirsin.)

I can swim. (Yüzebilirim.)
I cannot (can’t) speak German (Almanca konuşamam.)
Can you fly? (Uçabilir misin?)
Yes, I can. / No, I can’t. (Evet. / Hayır.)
What can I do for you? (Senin için ne yapabilirim?)
I can’t fly a plane. (Ben uçak uçuramam.)
They can finish the game on time. (Onlar oyunu zamanında tamamlayabilirler.)
Can she drive a car? (O araba sürebilir mi?)
He can speak Chinese. (Çince konuşabilir.)
Tom can speak French fluently. ( Tom akıcı Fransızca konuşabilir.)
He can type very fast. (Çok süratli daktilo yazabilir.)
I can’t play soccer well. (Futbol iyi oynayamam.)
1 5 1
2012-10-14T13:42:39+03:00

I can rıde a bıke

 

my sıster can^t create testes.

 

can students speak englısh?

-yes,they can-no they can^t

 

I can read book

 

I can^t play baketball

 

I can play football

 

I can^t cook crep

 

I can play cheess

0