Cevaplar

2012-10-14T13:43:49+03:00

Atom veya atom gruplarını birarada tutan kuvvete bağ adı verilir. Tabiattaki bütün sistemler en düşük enerjili ve en kararlı yapıda olmak isterler. Çağlayanların yukarıdan aşağıya akması gibi. Suyu aşağıdan yukarıya gönderebilmek için enerji vermeniz gerekir. Atomlar ise tek başlarına yüksek enerjili ve kararsız oldukları için, enerjilerini düşürüp en kararlı hale geçmek için bağ yaparlar. Örneğin H atomlarına normal şartlarda rastlanamaz. Ancak H2 molekülleri halinde bulunabilir. Tam tersini düşünürsek, bir bağı parçalayabilmek için dışarıdan bağa enerji vermeniz gerekir. Bir bağı koparabilmek için bağa vermeniz gereken enerji, bağın oluşması için atomların dışarıya verdiği enerjiye eşittir. Biz buna Kimyasal Bağ Enerjisi diyoruz. Kararsız olan H atomları biraraya gelip bağ yaparak enerjilerini düşürüp(dışarıya enerji vererek) kararlı hale geçerler. Tabiatta da elementlerin çoğunluğuna bileşikler halinde rastlanır. Periyodik cetvelde 117 elementin 92 civarı tabiaatta bulunur, geri kalan kısmı ise laboratuvarda sentezlenmiştir.

1 5 1
2012-10-14T13:56:58+03:00

bazı atomlar kastınız nedir? metaller metanllerle bağ yapamaz bunun nedeni proton sayılarının buna izin vermemesidir ama soygazlar birbirleriyle bağ yaparlar normalde yapılamaz diye bilinito ama yapılıyor bu 1979 da bulunmuştur

0