Cevaplar

2012-10-14T14:07:47+03:00

Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları - Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar 1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Ankara'da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) kurulmuştur. Güzel Sanatlar alanında da çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda, 

- Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adıyla yeniden açılmıştır. 
- Ankara'da Etnografya müzesi açılmıştır. Bazı büyük şehirlerde de yeni müzeler kurulmuştur. 

Güzel sanatlar, uygar olmanın belirtisi ve kültürlü insan yetiştirmede bir eğitim aracıdır. Güzel sanatlardan Atatürkçülüğün amacı, insanlar arasında sevgiyi geliştirmesi, gelecek kuşaklar için çalışılması ve kalıcı eserler verilmesidir. Sanatçı bunu başardığı oranda ulusuna ve insanlığa hizmette bulunmuş olur. Zira sanatkâr, insanlığın ortak değeridir. Gerçek anlamda halkı için çalışan sanatçıya Atatürk büyük önem vermiştir. Bunu da''Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazınız.'' sözüyle ifade etmiştir.

0
2012-10-14T14:07:54+03:00

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bale, opera ve tiyatro sanatçısı yetiştirmek amacıyla Devlet Konservatuarları kurulmuştur. Türk müziğini daha iyi yerlere taşımak amacıyla Adnan Saygun ve Cemal Reşit Bey gibi müzisyenlere akademik seviyede çalışmalar yaptırılmıştır. Her alanda olduğu gibi müzik dalında da modern eğitim yapan okullarda öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla müzik Öğretmeni Okulu açılmıştır. 

0