Cevaplar

2012-10-14T14:19:40+03:00

a
ADI ve SOYADI:
                        NO:                     PUAN

A-DOĞRU YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
 a- (…..)  Klonlamada (Kopyalama )  canlının hücre çekirdeği kullanılır.
 b- (…..)  Proteinlerin yapı maddeleri glikozdur.
 c-(…..  ) Su organik besin maddeleri içinde yer alır.
 d-(….. ) Hücresel reaksiyonlar  belirli pH dercelerinde gerçekleşir.
 e-(…..)   Asitler yapılarında hidrojen iyonu bulundurmayan maddelerdir.

B- BOŞLUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (10 PUAN)

a-Su vücudumuzda iyi bir………………………….olarak görev yapar
b-Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
c-Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması……………… olayıdır.
d-Glikojen bir ………………………… çeşididir.
e-Yağlar vücudumuzda ………………………olarak görev yapar.

C-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (10 PUAN)
1-Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit çeşididir?
    a)Yağ asitleri      b)aminoasitler         c)Nişasta       d)Gliserin       e)Laktoz
2-Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi enaz glikoz molekülü içerir?
    a)100 gram Nişasta   b)100 gram Maltoz  c)100 gram Fruktoz  d)100 gram selüloz  e)100 gram glikojen
3-Yağlar aşağıdakilerden hangisinde az çözünür veya çözünmez?
    a) Su        b)Alkol     c)Aseton     d)Eter       e)Kloroform
4-Devamlı fazlaca karbonhidratlı besinlerle  beslenen bir insanın şişmanlaması vücudunda hangi  molekülün
   Birikmesiyle olmuştur?
    a)glikojen  b)Yağ  c)Protein  d)Nişasta  e)Glikoz
5-Aşağıdakilerden hangisi  protein kaynaklı aksaklıklardan değildir?
    a)Yaraların geç iyileşmesi  b)Zeka geriliği  c)Büyüme ve gelişmenin azalması  d)Bağışıklıkta zayıflama
     e)Kandaki glikoz miktarında azalma.

D-KLASİK SORULAR   ( 70 PUAN )

1-Proteinlerin vücudumuzda kullanım amaçlarından 5 adetini yazınız.
2-Hidrolizi tanımlayınız.
3-Yağların vücudumuzdaki görevlerini yazınız.
4-Yapılarına göre proteinleri yazıp bir tanesini anlatınız.
5-Monosakkaritleri anlatınız.
6- Doymuş yağı tanımlayarak örnek veriniz.
7-Yağların  yapı taşlarını ve yaptığı bağı söyleyiniz

21 4 21