Cevaplar

2013-07-17T17:10:24+03:00

İtilâf Devletleri, "Hasta Adam" olarak isimlendirdikleri bir ülkenin I. Dünya Savaşı’nda kendilerine rakip olmasını ve hatta Çanakkale’de kendilerini bozguna uğratmasını bir türlü hazmedememişlerdi. Özellikle İngiltere, savaşın sonunda, sarsılan itibarını tekrar kazanabilmek için Osmanlı Devleti’ni en şiddetli bir şekilde cezalandırmak istemiş ve bunun ilk adımını Mondros Mütarekesi ile atmıştı.

İtilâf kuvvetlerinin şehirdeki bu tür uygulamaları devam ederken, Yüksek Komiserler de hükümetlerinin taleplerini kabul ettirmek için Osmanlı Devleti’nin yöneticileriyle özellikle Padişahla sıkı temasta bulunuyorlardı.

ARKDAŞIM  PLANLAR BÖYLEDİR ..................

0