Cevaplar

2012-10-14T14:47:12+03:00

İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır Bunlar, nitelik itibariyle birbirinden ayrı iseler de öyle bir bütünlük içindedirler ki, ruh olmadan beden bir işe yaramayacağı gibi, bedensiz ruhun da bir anlamı yoktur Aynı zamanda her ikisinin pek çok arzu ve istekleri vardır İnsan, ne bedeni, ne de ruhi ihtiyaç ve arzularını ihmal edemez Bu bakımdan insan beden itibariyle yaşamak için herşeyden önce godaya ve tehlikelerden korunmak için de barınacak bir yere ne kadar muhtaç ise, ruhi yönden de manevi bir kuvvete o kadar muhtaçtır İnsan madde aleminde böyle bir dayanak bulamayacağı gibi aklı da onun bu ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir hangi yönden bakılırsa bakılsın din, insan için bir ihtiyaçtır Maddi yönden ihtiyaçları ne kadar karşılanırsa karşılansın, manevi ve ruhi ihtiyaçları sağlanmamış olan bir insan, hayatta arzuladığı huzuru bulamaz 


0
2012-10-14T14:47:26+03:00

Düşünürler ve bu dünyanın bir Yaratıcısı olduğunu anlamışlardır ve böylece Dinler ortaya çıkmıştır sanırım böyledir.

Saygılarımla

1 2 1