Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-14T15:10:55+03:00

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültürdenir.
Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardanfarklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.
b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.

Not 1: Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.
Not 2: Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumlarınkültürü birbirinden farklıdır.

1 5 1
2012-10-14T15:10:59+03:00

SANAT
Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. Geçirilen evrimler, yaşama bakış, alt yapı, her dönemde sanata bakışı da değiştirmiştirç

Ancak değişmeyen bir şey varsa o da sanatın ağırlığı ve kolay olmadığıdır. Popüler kültür ve popüler sanat adında günümüzde çok basit, geçici şeyler sanat olark verilmekte. Kültür eksikliği nedeniyle ve basit yaşam tarzları ile bu kolayca alınmaktadır

Oysa sanat sezgi ve anlatımın birliğidir. Amaçsızdır sanat.. Tek amaç adı üstünde SANAT’tır, basitlik değil, popülerlik hiç değil.

Sanat toplumların gelişiminde de önemli rol oynar. Bir toplumun dinlediği müzikle toplumsal alanda ne kadar gelişmiş olduğunu görebilir, anlayabiliriz.

Buna bir örnek ATATÜRK’ün şu sözlerinden çok iyi anlaşılmaktadır.

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

KÜLTÜR
İnsanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü diyebiliriz

Toplumumuzda insanlar arasında kültür kelimesi anlam itibariyle okuduğu okul ile özdeş kullanılmaktadır. Oysa okul başka kültür çok başka bir olgudur. Arasındaki farkı görebilmek önemlidir. Bir insanın iyi eğitim görmesi o kişiyi kültürlü yapmaz. Diploma ile kültür arasında uçurum kadar fark vardır.

Kültür izafi bir kavramdır. Aynı ailde yaşayan iki kişi bile farklı yaşam tarzları ve yaşamam bakış açısı ile kültürel farklılıklara sahiptir.

Bunun dışında etnik, dini farklılıklarda da kültür farklıdır. Ama insan olarak kültürlü bir yaşam sürmek , kendini geliştirmek için okumak, analiz etmek ve de yargısız olmak gerekir.

0