9. Zarla çevrilmiş bir çekirdeği bulunmayan hücrelerde yönetici moleküller, aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur?

A) Ribozomlarda

B) Mitokondrinin dış zarında

C) Sitoplazmada dağılmış halde

D) Endoplazmik retikulum üzerinde

10. I. Hücreyi korumak

II. Hücreyi biçimlendirmek

III. Hücrenin madde alışverişini

denetlemek

Yukarıda verilen özellikler hücrede bulunan hangi organelin görevlerindendir?

A)Sitoplazma B)Hücre çeperi

C)Çekirdek D)Hücre zarı

11.Aşağıdakilerden hangisi hücre çekirdeğinin görevlerinden değildir?

A) Madde depolama

B) Bölünme

C) Kalıtsal bilgileri aktarma

D) Hücreyi yönetme

12.Aşağıdakilerden hangisinde hücre organelinin görevi yanlış verilmiştir?

A) Plastit....................renk verme

B) Lizozom................protein sentezleme

C) Golgi cisimciği......salgı maddeleri üretme

D) Mitokondri.............enerji sağlama

13. I. Sentrozom bulundurması

II. Mitokondri bulundurması

III.Golgi aygıtı bulundurma

IV.Hücre çeperi ile çevrili olma

Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri için ortak değildir?

A) II-III B) I-IV

C) II-III-IV D) I-II-III

14.Aşağıdakilerden hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur?

A)Mitokondri B)Sentrozom

C)Hücre çeperi D)Hücre zarı

15.Çekirdeği alınan bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi geçekleşmez?

A)Çoğalma B)Beslenme

C)Boşaltım yapma D)Hareket etme

cevapları sölermisiniz .Doğru cevap werene 3hesap açıp bir sürü teşekkür yollıyacağım

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-14T15:47:43+03:00

9-C

10-D

11-A

12-B

13-B

14-C

15-A

 

1 5 1