Cevaplar

2012-10-14T16:52:49+03:00

Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanı güç-lü olana benzetme sanatıdır.
“Ahmet aslan gibi güçlüdür.” Cümlesinde güç yönünden zayıf olan Ahmet aslana benzetilmiştir.
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-14T16:52:53+03:00

BENZETME (TEŞBİH)

Ortak yönleri olan iki kavramdan, zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir.

Bazı ders kitaplarımız tuğla gibi kalındı.
Çocuğun parmakları kibrit çöpü kadar inceydi.
Küçük kızın dişleri inci gibiydi.

Tam bir benzetmenin dört öğesi vardır:

Burak arslan gibi kuvvetlidir.

Benzeyen: Burak

Benzetilen: arslan

Benzetme Yönü: kuvvet

Benzetme Edatı: gibi

Bu örnekte "Burak", güçlülük yönüyle "arslan"a benzetilmiştir.

* Bazı benzetmelerde benzetme yönü söylenmeyebilir:

Örnekler:

Çamaşırlar kar gibi olmuş Boru gibi sesi vardı. Bu kadın tam bir yılan. Buz gibi suyla yüzünü yıkadı.
0