Cevaplar

2012-09-20T07:40:41+03:00

x özlemin kütlesi olsun.y özgürün kütlesi olsun. x+y=86 olur. özgürün kütlesi özlemin kütlesinin 2 katndan 2 fazlaysa 2x+2=y olur. burada y ile 2 nin yerini değiştirmeliyiz.

  x+y=86

 2x-y=-2 olur. buradan +y -y birbirini götürür. 3x=84 olur . x=28 olur. ozaman özlemin kütlesi 28 olur. özgürün kütlesi 28+y=86 y=58 olur. soruda kütlelerinin farkı sorulduğundan 58-28=30

  

3 3 3