Cevaplar

2012-10-14T17:28:58+03:00

bir grup içerisinde kullanılan olumsuz bir kullanım türüdür.

sokak argosu meslek argosu gib

0
2012-10-14T17:29:16+03:00

“Argo, kullanılan ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses bilgisi, yapı bilgisi, söz dizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dil ve söz dağarcığı...”[1] ve “ Argo, her ülkede, her dilde görülen, toplum içinde bir kesimi ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlatmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu bir özel dil.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu tanımlar argoyu dil / özel dil kabul etmektedir. Buna karşın “ Argoya dil ya da özel dil denmemesi gerekir bence. Argo, özel bir sözcük dağarcığına dayalı konuşma biçimidir.” [3] şeklinde argonun bir konuşma biçimi olduğu da söylenmektedir.

Farklı meslek gruplarının, farklı gelir tabakalarının kendilerine has argoları olduğu gibi farklı ağızların da kendilerine ait argoları bulunmaktadır. “Ağızlarla ölçünlü dil arasındaki ses ve biçime dayalı küçük ayrılıklar, ağızların kendi argolarını oluşturmalarına zemin hazırlamıştır.”

Argo sözcükler çoğu zaman, genel olarak kullanılan dilde var olan bir sözcüğe başka bir anlam yükleyerek türetilir. Örneğin çalışkan ve saf öğrenci anlamına gelen inek ve para anlamına kullanılan arpa sözcükleri böyle türetilmiştir. Yabancı dillerdeki sözcük ya da sözcük parçalarını değiştirmeden ya da bozarak alıp Türkçe'deki sözcük parçalarıyla birleştirerek türetilen argo sözcükler de vardır. Örneğin, Türkçe'deki atma sözcüğünü Fransızca tion ekinden bozma syon'la birleştirerek oluşturulan atmasyon, uydurma, yalan haber anlamına gelir.

 

abondone: pes etmek
abanmak: birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
abtestini vermek: azarlamak
afi: gösteriş
afi kesmek: gösteriş yapmak
aftos: metres, oynaş
aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek
akmak: çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak
alabandayı yemek: adamakıllı azarlamak
alarga: uzaktan,açıktan
alarga etmek: geri çekilmek, uzaklaşmak
alay geçmek: alay etmek

0