Cevaplar

2012-10-14T17:46:24+03:00

OLMAYANA ERGİ YÖNTEMİ

Bir teoremin yargısının (hüküm) yanlış olduğunu kabul edip savının (hipotez) yanlışlığını kanıtlama yöntemi. Matematikte teoremler daima paa q biçiminde yazılabilir. p sav, q yargı adını alır.

Olmayana ergi yöntemi pq_yu kanıtlamak yerine qp_ yü kanıtlamak demektir. Örneğin “Karesi 9′dan farklı bir sayı 3′e eşit olamaz” teoremi, olmayana ergi yöntemine göre “Bir sayı 3′e eşitse karesi 9′dur” teoremine denktir.

Yani [(x2­9) ⇒ (x­3)] önermesi, [(x=3) ⇒ (x2=9)] önermesiyle aynı özü ifade eder. Matematikte bazı teoremler ancak olmayana ergi yöntemiyle kanıtlanabilir. “(0,1) aralığındaki gerçel sayılar sayılamaz” teoremi bu türdendir.

1 5 1
2012-10-14T17:49:18+03:00

Bir teoremin yargısının (hüküm) yanlış olduğunu kabul edip savının (hipotez) yanlışlığını kanıtlama yöntemi. Matematikte teoremler daima paa q biçiminde yazılabilir. p sav, q yargı adını alır.

Olmayana ergi yöntemi pq_yu kanıtlamak yerine qp_ yü kanıtlamak demektir. Örneğin “Karesi 9′dan farklı bir sayı 3′e eşit olamaz” teoremi, olmayana ergi yöntemine göre “Bir sayı 3′e eşitse karesi 9′dur” teoremine denktir.

Yani [(x2­9) ⇒ (x­3)] önermesi, [(x=3) ⇒ (x2=9)] önermesiyle aynı özü ifade eder. Matematikte bazı teoremler ancak olmayana ergi yöntemiyle kanıtlanabilir. “(0,1) aralığındaki gerçel sayılar sayılamaz” teoremi bu türdendir.

0