Cevaplar

2012-10-14T17:46:54+03:00

Enerji açığa çıkaran tepkimelere ekzergonik (enerji veren) tepkime denir.
Tam aksine eğer tepkimenin gerçekleşmesi için (fotosentez tepkimeleri ve biyosentetik tepkimeler buna örnektir.)enerji gerekiyorsa bu tepkimelere endergonik tepkime denir.
Not:Sindirim olaylarında ATP harcanmaz.
Her hücre ATP yi kendisi için üretir ve canlılık faaliyetlerini bu bileşikte depoladığı enerji ile gerçekleştitir.Kısacası ATP bir hücrede sentezlenip başka bir hücreye taşınarak kullanılmaz üretildiği hücrede tüketilir.
Fosforilasyon:Bir fosfat (P) grubunun organik moleküle bağlanmasıdır.
Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerine metebolizma denir.
Glikozun piruvata çevrilmesi sırasında da bir miktar ATP nin üretildiği tepkime dizisine glikoz denir.
Dikkat!
NAD (Nikotinamit odenin dinükleotit) enerji metebolizmasında bulunan elektron taşıyıcı bir koenzimdir.Yükseltgenmiş durumda bulunan NAD+ a iki elektron ve bir proton (H+) bağlandığında indirgenerek 2NADH + H+ ye dönüşür.
Krebs döngüsünde ilk oluşan ürün sitrik asit olduğundan krebs döngüsünün diğer adı sitrik asit döngüsü olarak bilinir.
Krebs döngüsü mitokondrinin matriksinde gerçekleşir.
Canlılarda Enerji Dönüşümü:
1.Enerjinin temel molekülü ATP hücre içinde üretilir ve tüketilir.Canlıdan canlıya ,hücreden hücreye aktarılmaz.

0
2012-10-14T17:47:12+03:00

Hidroliz tepkimeleri, büyük organik moleküller olan polimerlerin parçalanmasında gerçekleşir. Hidroliz tepkimelerinde ATP kullanılmaz. Su varlığında kırılan bağlarda depolanmış olan enerji açığa çıkar. ATP�nin hidrolizinde de doğal olarak su kullanılır ve enerji açığa çıkar. Ancak tepkimenin kendisinde enerji kullanılmaz. Hidroliz tepkimelerinin tersi olan dehidrasyon tepkimeleri, enerji gerektirir. Bunda da tam tersi şekilde su molekülü açığa çıkar ve tepkimenin gerçekleşmesi için giren enerjinin bir kısmı, bağ yapısında hapsedilir. Hidroliz ile açığa çıkan enerji de bağ enerjisinin bir kısmıdır (termodinamiğin ikinci yasasına göre tamamı kazanılamaz)

0