Cevaplar

2013-03-20T18:46:28+02:00
Çin’den başlayarak Orta Asya üzerinden, Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden geçerek Trabzon ve Kırım Limanlarına gelen malların buralardan Avrupa’ya ulaştığı dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. §  Orta Asya’da ticaret kervanları, Çin’in Xian (Şiyan) kentinden başlayarak Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğeri ile de Karakum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yoluyla veya Trakya üzerinden kara yoluyla Avrupa’ya giderlerdi. §  İpek Yolu, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. §  Bu ticaret yolu üzerinden daha çok ipek ticareti yapıldığı için bu ticaret yolu “İpek Yolu” adını almıştır.  


Kral Yolu 
Kral Yolu, Lidyalıların başkenti Sardes’ten başlayarak doğuya doğru ülkemizin orta kuzey kısmından Irak’ın Musul şehrine varmakta, Bağdat şehrinden geçerek Mezopotamya’daki Ninova şehrine ulaşmaktadır.
Asya kıtasından getirilen ticaret malları Ege üzerinden gemilerle Avrupa’nın önemli liman­larına taşınmaktadır.
Lidyalılar Kral Yolu sayesinde ekonomik alanında önemli kazançlar elde etmişlerdir.
Lidyalılar ticaret sayesinde komşu devlet­lere göre bilimde, sanatta ve teknolojide üstün bir konuma gelmişlerdir.
Lidyalılar tüccar bir toplumdu. Sosyal taba­kalar içerisinde tüccarlar, asiller ve büyük zenginler üst sıralarda yer almıştır. Bu da toplumun ekono­mik olarak gelişmesine katkı sağlamıştır.


Baharat Yolu
Baharat Yolu Hindistan’dan başlamaktadır. Uzakdoğu ülkeleriyle Batı ülkeleri arasında önemli bir görev üstlenmiştir.
■Baharat ürünleri önceleri Asya ülkelerinde kullanılmaktaydı. Daha sonraları ise Avrupa ülke­lerinde de kullanılmaya başlayınca bu ürünlerin önemi artmıştır.
■Baharat ürünleri pahalı olduğundan ancak zenginler satın alabilmekteydi.
■Baharat ürünleri Avrupa’ya iki yolla ulaş­maktaydı. Bunlardan birincisi Orta Asya üzerinden geçen ipek yol’uydu. Diğer yol ise Hindistan ve Seylan’dan Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’ne, Ye­men kıyılarına ya da Basra Körfezi’ne gelen deniz yoluydu. Bu kıyılardaki limanlarda, gemilere bo­şaltılan baharat, kara yoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır’dan İskenderiye’ye ve Karadeniz’e ulaştırılırdı. Oradan deniz yoluyla Avrupa’ya ta­şınırdı.
Baharat Yolu Bağdat’tan itibaren ipek Yolu ile birleşerek devam etmektedir.
■Fatih Sultan Mehmet zamanında ipek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş­tir.
■Yavuz Sultan Selim döneminde de Baharat Yolu’nun güvenliği Osmanlıların eline geçmiştir.
■Osmanlı Devleti’nin eline ipek ve Baharat yollarının denetimi geçince Avrupalılar yeni yollar bulmak amacıyla coğrafi keşiflere yönelmişlerdir.

0