Cevaplar

2016-11-15T13:26:41+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Belirli bir zaman diliminde sınırları çizilmiş bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denilmektedir. Nüfus artış hızı ise doğum oranından ölüm oranının çıkarılması ile elde edilir. Bu farka baktığımızda doğal nüfus artış hızını görürken göçleri de göz önüne aldığımızda gerçek nüfus artış oranını bulabiliriz. Fakat nüfus artış oranını etkileyen göçler dış göçlerdir, iç göçler nüfus artış oranını etkilemez.Eğer doğum oranı ölüm oranından fazla ise nüfus artış hızı fazladır. Ölüm oranının fazla olması durumunda ise nüfus artış hızı düşüktür.Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı az iken gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı fazladır. Nüfus artış hızı kültüre, ekonomik duruma ve eğitime bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekonomik faaliyetlerini tarım ve hayvancılığa dayandıran kırsal kesimde yaşamın hakim olduğu ülkelerde nüfus artış hızı fazladır. Aynı zamanda kadınların iş hayatında görülmesi , aldıkları eğitim ve yaşları nüfus artış hızının azalmasında etkili olan faktörlerdendir. Kadınların eğitim düzeyi ve yaşları arttıkça iş hayatında daha aktif rol alırlar bu da doğum oranlarını düşürmektedir.
1 5 1