Cevaplar

2012-10-14T18:39:48+03:00

sepet sepet yumurta 

sakın beni unutma

unutursan küserim

mektubumu keserim

örn bir manidir

konularla ilgili genellikle 4 mısralık türleridr

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-14T18:39:53+03:00

Mani Nedir? Mâni, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxadır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Maniler çok çeşitlidir. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani’dir.
Mani Örnekleri
Bostanlarda fasulye Anam gitti gezmeye Ben anamdan örendim İnce boncuk çizmeye
Koyunum var karaman Gaybolursa araman Ben bir reçber kızıyım Şehirliye yaraman
Dere boyu gidelim Koyun kuzu güdelim Sennen beni görmüşler İnkâr bayrım edelim
Ak koyun kuzusuna Gün tutmuş postusuna Ne desen de ağlasam Arnımın yazısına
Tren gelir öterek Kömürünü dökerek Ben anamdan ayrıldım Gözüm yaşım dökerek
Tut yedim duttu beni Yârim unuttu beni Yarı yola varmadan Hıçkırık tuttu beni
Ak tavuk aldın mı? Kümese koymadın mı? Kör olası gaynana Sen gelin olmadın mı?
Kapelesi ketenden Yârim indi trenden Boynuna sarılayım Gülünü incelmeden
Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılması
Çaya inesim geldi Şeker yiyesim geldi Ala gözlü ablamı Gene göresim geldi
Su içtim kana kana, Sular akar yana yana, Yüzün bir gün görmedim, Bilmem gidem ne yana.
Merdiven indirdiler, Atlara bindirdiler, Kızım seni kahır eline gönderdiler, Ağlar silinir silinir ağlar.
2 5 2