Cevaplar

2012-10-14T18:45:37+03:00

beslenme

çevresel faktörler

genetik faktörler

0
2012-10-14T18:45:42+03:00

Sağlık insanın bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali şeklinde tanımlanır. Yani kişilerin bedence hasta ya da sakat olmaması yeterli değildir. Ruhsal açıdan dengeli çevresiyle uyumlu dirençli sos*yal ve kültürel yönden iyi olması durumudur. Ekonomik ve eğitim sevi*yesi düşük yetersiz-dengesiz beslenen ve kirli çevrede yaşayan insanla*rın oluşturduğu toplumların sağlık düzeyleri de düşük olur. Hastalıkla*rın oluşumunda sosyokültürel faktörler önemli rol oynar. Sağlığı etkile*yen fiziksel ve biyolojik faktörler yanında sosyal olaylar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan en önemlileri beslenme alışkanlıklarıdır. Mesela ishalli bebeğe su verilmemesi gibi…


Hastalık insanın organ ya da sisteminde görülebilir ölçülebilir belir*tilerle ortaya çıkan ve yakınmalara sebep olan fonksiyon bozuklukları*dır.

İnsan sağlığını etkileyen etkenler şunlardır
1. Bünyesel Etkenler: Genetik hastalıklar hormonal bozukluklar ve metabolik hastalıklardır.
2. Çevresel Etkenler: Bunlar da altı gruba ayrılabilir.
Fiziksel faktörler: Isı ışık su iklim gibi faktörlerdir.
Kimyasal faktörler: Çeşitli zehirleri ve kanserojen maddeleri kap*sar.
Biyolojik faktörler
Temel ve vazgeçilmez madde eksiklikleri
Psikolojik faktörler: Stres ve sıkıntı gibi durumlardır.
Sosyal - kültürel ve ekonomik faktörler

Bünyesel Etkenler

Genetik bozukluklar kromozomlara bağlı olan ve kalıtım yoluyla nesiller boyu aktarılan hastalıklardır. Hemofili renk kör*lüğü diabet Akdeniz anemisi gibi.
Hormonlar vücut metabolizmasını düzenleyen maddelerdir. Eksik*liklerinde önemli hastalıklar ortaya çıkar. Büyüme hormonuna bağlı ola*rak aşırı ve az büyüme akromegali hipotroidizm oluşabilir. Metaboliz*ma hastalıklarına örnek ise gut hastalığı örnek verilebilir.

Çevresel Etkenler

a. Fiziksel Faktörler
Su lağım ve pis sular çöpler gübreler konut*lar iklim hava gürültü kamuya açık yerler mezarlıklar başlıca fiziksel faktörlerdir. Bu faktörlerin temiz olması insanların elindedir. Uyulması gereken çeşitli kurallar bu faktörlerin sağlıklı duruma getirilmesini sağ*lar.
Yaşama ortamlarının temiz havalandırılmış ve gürültüsüz olması ö-nemlidir. Sağlığımız açısından evlerimizin güneş alması gerekir.
b. Kimyasal Faktörler

Tarım ilaçları haşere ilaçları radyasyon ha*vada ve suda bulunan zehirli elementlerdir. Üretimde kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanılması haşerelerle mücadelede zehir etkisi oluşturduğu ilaçların kullanılması gibi faktörlerdir.
Radyasyon bir kaynaktan elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacık demetinin yayılmasıdır. İnsanlarda kansere kalıtsal hastalıklara ölü ve sakat doğumlara neden olur. Bitki ve hayvanlar üzerinde besin zinciri ile hayvanlar ve insanlara taşınır. Hava ve suda bulunan kimyasallar ise SO2 (kükürt dioksit) NO2 (azot dioksit) CO (karbon monoksit) solunum yolu hastalıklarına civa kurşun kadmiyum metalleri ile astbest önemli metabolizma bozukluklarına sebep olur.

c. Biyolojik Faktörler

Mikroorganizmalar: Gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır. Ya*rarlı ve zararlı olan türleri vardır. Yoğurdun mayalanması fermantasyon olayları insan bağırsağında bulunan ve vitamin üreten bakteriler bazı baklagillerin köklerinde azot bağlayıcı olarak görev yapan bakteriler ya*rarlı gruba girenlerdir.Buna karşılık birçok hastalığın sebebi zararlı mikroorganizmalardır. Verem tifo zatürre grip kızıl kızamık suçiçeği çocuk felci cüzzam kolera kabakulak menenjit gibi birçok hastalığın etkenidirler. Mikroor*ganizmaların zararlarından korunmak için dezenfeksiyon sterilizasyon ve pastörizasyon işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca dengeli beslenme havası temiz ortamlarda bulunma sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak durma da korunma önlemlerindendir.
Vektörler: Hastalık etkeni olan mikroorganizmaları insanlara taşıyan eklembacaklılar ve kemiriciler vektör olarak adlandırılır. Bunlar bit pire kene tahtakurusu karasinek hamam böceği sivrisinek ve fare gibi can*lılardır. Mekanik ve biyolojik olarak iki şekilde taşıma yaparlar.
Sivrisinek (Sıtma)
Karasinek (Barsak enfeksiyonları)
Pire(Veba)
Tatarcık(Şark Çıbanı)

0