Cevaplar

2012-09-20T16:00:06+03:00

Semi (İşitme) : Allah-ü teala işiticidir Vasıtasız, mekansız işitir Kullarının işitmesine benzemez Ezeli ve Ebedidir Basar

(Görme): Allah-ü teala görür Aletsiz ve şartsız görür, görmesine hiç bir şey engel teşkil etmez, ezeli ve ebedidir Tekvin

(Yaratma): Allah-ü teala yaratıcıdır O'ndan başka yaratıcı yoktur Her şeyi O yaratır

1 5 1
2012-09-20T16:00:23+03:00

Allah'ın(C.C) Sıfatları

Tenzihi ve Selbi Sıfatlar;

*Vücud
*Kıdem
*Beka
*Muhalefetün lil-havadis
*Kıyam Bi-nefsihî
*Vahdaniyet

Zati ve Subuti Sıfatlar;

*Hayat
*İlim
*İrade
*Kudret
*Tekvin
*Sem'(İşitme) 
*Basar(Görme)
*Kelâm 

Sem've Basar Sıfatı=>Allah'ın her şeyi işitip, her işi,herşeyi görmesi demektir. Sem' ve basar sıfatları Allah'ın ezelî ve ebedî kemal sıfatlarındandır.Gizlilik,açıklık, karanlık,aydınlık...vsvs gibi olgular Allah'ın işitip görmesine,engel olamazlar.Yüce Allah'ın Semî' ve Basar, yani, her şeyi en iyi işitici ve en iyi görücü olduğu, Kur'an-ı Kerîm'de defalarca zikredilmiştir. 

Tekvin Sıfatı=>Tekvin;icad ve yaratma demektir Yok olan bir şeyi,yokluktan çıkarmak, yaratmak şeklinde izah edilmiştir.Tekvin, Ehl-i Sünnet'in iki hak itikadi mezhebinden biri olan Matüridîlere göre ilim, irade ve kudret sıfatından ayrı bir sıfattır.Eş'arilere göre ise tekvin sıfatı,Allah'ın kudret sıfatının içinde olan itibari bir vasıftır.İcad etmek, yaratmak Allah'ın Kudret sıfatıyla olur.Bu nedenle Matüridiler Tekvin sıfatını Kudret sıfatından ayrı bir sıfat kabul ettiklerinden, zati ve subuti sıfatları 8 olarak sayarlar. Eş'arilere göre ise bu sıfatlar 7 tanedir.

0