ÖDEV 1 (KÜMELER VE SAYILAR)

1 A,B,C herhangi üç küme olsun. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz. - A\A=∅

- A∪(B∪C)=(A∪B)∪C

- A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

2 Aşağıdaki önermelerin doğruluğunu gösteriniz.

- A∪B=B⇔A⊂B

- A⊂B⇔A'⊃B'

A∩B=∅⇔B⊂A'

3) A,B,C kümeleri için (A\B)\C=A\(B∪C) eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz.

4 Her n∈N için 1+2+3+⋯+n=1/8 (2n+1)üssü kare olduğunu gösteriniz.

5 Her n∈N için 1.4+2.9+3+⋯+n.(n+1)üssü kare=1/12 n(n+1)(n+2)(3n+5) olduğunu gösteriniz.

6 Her n∈N için 〖12〗üssü n +10 sayısının 11 ile bölünebildiğini gösteriniz.

7 Her n∈N için 3.5 üssü (2n-1)+2 üssü (3n-2) sayısının 17 ile bölünebildiğini gösteriniz.

8 (1-1/4)(1-1/9)(1-1/16)…(1-1/n kare ) ifadesini sadeleştirerek sonucunu bulunuz. Bulduğunuz sonucu tümevarım yöntemi ile ispatlayınız.

1

Cevaplar

2015-07-01T14:12:36+03:00
Bak ben ortaokulluyum
bilmiyom

0