Cevaplar

2012-10-14T19:24:34+03:00

günlük olayların anlatıldığı bir defterdir

1 1 1
2012-10-14T19:24:45+03:00

Günlük gün be gün tarihleyerek tutulan, o gün yaşanılan önemli gelişmelere, duygu ve düşüncelere değinen yazı notlarıdır. Söyleşi tarzında yazılıyor oluşu günlüğe içtenlik kazan bir öğedir.

Günlük yaşanılanları, ilginç olayları kalıcı kılmak, o günkü taze duygu ve düşünceleri, kişiye hissettirdiklerini not almak amaçlı yazılır. Bu yazılar kimi zaman eğitim niteliğinde olup gelecek nesillere ışık tutmaktadırlar. Ayrıca yazmak, kişinin kendini ifade edebilmesi içinde etkili bir araç olması nedeniyle her zaman tercih edilen, kişilerin bu yönde teşvik edildiği yazı türüdür.

Tıpkı anılar gibi tarihten bilgiler içerdikleri ve geçmişe ışık tutmaları açısından araştırmacılara kaynak teşkil ederler.

Günlüğe tarihsel olarak bakacak olursak doğuya nazaran batıda daha önce keşfedilmiş ve yaygınlaşmış bir yazı türüdür. Türk edebiyatına geçmesi Tanzimat dönemine denk gelmektedir.  Yine batıda en yaygın olduğu dönem 20. yüzyıldır. Ve bu yıllarda birçok önemli yabancı eserler yayımlanmıştır.

1 1 1