Cevaplar

2012-10-14T19:38:07+03:00

Tarihte uzun zaman önce sayıları kendinde, kendi başına tasarlayamayan insan, henüz sayı saymayı bilmiyordu.Olsa olsa teki, çifti ve çoku tasarlayabiliyordu.Ruhbişlimcilerin ve budunbilimiclerin çalışmaları, kargadan başlayıp bebekten, Pigmeden ya da Fuegoludan geçip uygar insana giden gözlemlere dayanarak insanın sayı algısına ilişkin temel ilkenin ortaya konmasını sağlamıştır. 
• Hiçbir öğrenim görmemiş yetişkin bir insanın sayı algısı ancak 1’den 4’e kadardır. 
Ameriaka’nın Asya’nın ve Afrikanın dillerinde “sayı adları” olarak bir, iki ve çoktan başkası bulunmayan ama yinede birebir uygunluğu bilen kimi çağdaş insan 
• Ağaç kertme 
• Çakılları,çomakları üst üste yığma ya da yan yana dizme yolunu kullanıyorlar


5 4 5
2012-10-14T19:38:59+03:00
Sayılar nasıl oluşmuş? — Presentation Transcript 1. 013456… 1 2 4 5 NUMARALAR 2. Bizim, kullandığımız sayılar, (1, 2, 3, 4, ... ) Romen rakamlarıyla (algoritmalarıyla) (I; II; III; IV; ... ) farkını anlatmak için “ Arap algoritmaları” olarak anılır. 013456… 1 2 4 5 3. 013456… 1 2 4 5 Ama Araplardan da önce bu algoritmayı Fenike’li tüccarlar kullanırdı. 4. 013456… 1 2 4 5 Hiç kendinize niçin 1 birdir, 2 ikidir, ya da 3 üçtür diye sordunuz mu? 5. 013456… 1 2 4 5 Arap algoritmalar ın da var olan mantık, nedir? 6. 013456… 1 2 4 5 Cevap basit: “Açılar” 7. 013456… 1 2 4 5 Numara algoritmalarının ilkel (ilk) yazılış formlarına bir göz atalım... 8. 013456… 1 2 4 5 1 açı 2 açı 3 açı 4 açı 9. 013456… 1 2 4 5 5 açı 6 açı 7 açı 8 açı 10. 013456… 1 2 4 5 9 açı 11. 013456… 1 2 4 5 İçlerinde en ilginç ve en zekice olanı... 12. 013456… 1 2 4 5 Sıfır açı !
3 4 3