Cevaplar

2015-06-29T19:24:33+03:00
Doğal yada yapay yollarla oluşmuş setlerin arkasında suların birikmesiyle oluşan göllerdir: 
A)Heyelan set gölleri:Heyelanlar etkisiyle yerinden kopan kütlelerin vadilerin önünü kapaması sonucunda oluşur.Örnek Karadeniz bölgesinde Tortum,Sera,Zinav,Abant,Yedigöller,Sülük
B)Volkanik  set gölleri:Volkan püskürmesi ile çıkan lavların bir çukurun önünü kapatması sonucu oluşur.En iyi örnek Van Gölüdür.Sonra Erçek,Nazik,Haçlı,Balık,Çıldır Gölleri
C)Alüvyon Set Gölleri:Vadilerin akarsular tarafından taşınan alüvyonlarla zamanla dolması sonucu oluşur.Örnek Ankara'da Mogan ve Eymir Gölleri,Bafa ve Köycegiz gölü
D)Kıyı set gölleri:Kıyıdaki koy veya körfezlerin önünün kıyı seti veya  kıyı kordonları ile kapanması sonucu oluşur.Örnek İstanbuldaki Büyük ve Küçük Çekmece ve Durusu (Terkos) Gölleri
E)Buzul set gölleri:Morenlerin vadilerin ve çukurların önlerini tıkaması sonucu oluşur.İskandinav yarımadasında çok g'örülür.Ancak en iyi örnekleri ABD-Kanada sınırındaki Superior,Michigon,Hurron,Erie,Ontario
F)Yapay göller:Çeşitli amaçlarla insanlar tarafından yapılan göllerdir.Örnek Atatürk,Keban
0