Cevaplar

2012-10-14T20:22:27+03:00

http://karikaturdelisi.net/turk-karikatur-tarihi/ burdan bulabilirsin

1 5 1
2012-10-14T20:23:06+03:00

Türk Karikatür Tarihi

Türk karikatür tarihini 4 dönem halinde ele alabiliriz;

Başlangıç Dönemi Klasik Karikatür Dönemi Çağdaş Karikatür Dönemi Yeni Karikatür Dönemi

Türk Karikatür Tarihi Başlangıç Dönemi;

Osmanlı döneminde ilk karikatür, 1867 yılında yayınlanmıştır. İlk Türk karikatür dergisi ise 1870’te Teodor Kasap’ın yayımladığı Diyojendergisidir. Daha sonraları II. Abdülhamid’in baskıcı yönetiminde gazete ve dergilerin yayımlanmasına izin verilmemiş. Yayımlanan gazete ve dergilerde ise eleştiri amaçlı karikatürlere izin verilmemiştir. Bu durumTürk karikatürün gelişimini yavaşlatmıştır. Türk gazete ve dergilerinde yayımlanamayan karikatürler yabancı gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. 1908’de II. Meşrutiyet’ten hemen sonra karikatür içerikli basın yayım kuruluşları artmaya başlamıştır. Böylece Türk Karikatürü yine gelişmeye başladı.

İlk dönem Türk Karikatürününözelliklerinden biri çizimler gerçekçi resimlerden oluşması ve karikatürlerde ayrıntılı çizimlerin kullanılmasıdır. Karikatüristler abartılı çizimler yerine daha gerçekçi resimler kullanmışlardır. Bu dönemde Karikatürlerdeki gülmece ve eleştiri daha çok yazı ile sağlanıyordu. Karikatürlerde ki alt yazılarda açıklamalar ve karşılıklı konuşmalar, gösterilen figürlerin kim veya ne oldukları yazıyordu. Türklerin dışında ki Osmanlı uyruklular batılılaşma hareketine oldukça katkıda bulunmuşlardır. Ermeni kökenli sanatçılar ortaya çıkarttıkları karikatürler ile bu dönemde iz bırakmışlardır.

Türk Karikatür Tarihi Klasik Karikatür Dönemi;

Türk karikatür tarihinin ikinci dönemi (Klasik Karikatür Dönemi) Cumhuriyetin kurulması ile başlayan dönem ile başlar. 1928’de yeni Türk alfabesinin kullanılmaya başlanması ülke genelinde okur-yazar sayısının artması ile basılı yayında gelişmeye başlar. Pek çok Gazete ve dergi bu dönemde yayın hayatına başlar. Bu dönemde karikatürler sadece dergilerde değil gazetelerde de görülür. Karikatürler günlük gazete ve Dergilerin vazgeçilmez bir köşesi olarak büyük bir rağbet görmüştür. Bu ilgi Türk Karikatür Tarihinin ustalarını yetiştirmiştir. Bu dönemde Türk Karikatür Tarihinde ki çizimde değişmiştir. Türk karikatürcüleri artık detaylı çizimler yerine daha yalın ve sadece çizimler kullanmaktaydı. Bunun en büyük etkisi karikatürlerin günlük olması ve bu neden ile karikatürlerde ince çizimlere yer vermek için yeterli zamanın bulunamamasıdır. Türk Karikatürcülerinde ki tek değişim bu değildi, Türk Karikatürcüleri artık insan dışında ki varlıklara daha fazla yer ayırıyor ve batıdan aldıkları bazı simgeleri karikatürlerinde kullanıyorlardı. Yeni Türk alfabesi ile yayımlanan ilk karikatür albümünün çıkması, ilk karikatür sergisinin açılması ve ilk kadın karikatürcünün yetişmesi 1950’li yıllara kadar sürmüştür.

Bu dönemin önde gelen karikatürcüsü Cemal Nadir Güler’dir. Cemal Nadir Güler, Türk Karikatür Tarihinin ilk çizgi romanı sayılabilecek olanAmcabey’i yaratmıştır. Türk Karikatür Tarihin ilk kadın Karikatürcüsüolan Selma Emiroğlu’nun eğitmenidir. Bu dönemin önde gelen diğer isimleri Fehmi Özarman, Ramiz Gökçe, Ratip Tahir Burak, Kozma Togo, Salih Erimez, Orhan Ural bulunmaktadır.

1 5 1