Cevaplar

2015-06-22T12:49:40+03:00
Türk Müziği Tarihi’nde hazırlık dönemi genel hatlarıyla İslamiyet öncesi dönem ve İslamiyet sonrası dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İslamiyet öncesi dönemde din(Şamanizm, Budizm) ve kültürlerin müzik üzerinde büyük etkileri görülmektedir. M.Ö. 8. yüzyılı kapsayan bu dönemde kopuz eşliğinde şarkı söyleyen ozanlara rastlıyoruz. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte dini müzik islami karakter kazanmıştır. Makam müziğinde büyük gelişmeler yaşanan bu dönemde, Geleneksel Halk müziğinde de gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde Enderun denilen saray okulu açılmış ve büyük bestekarlar yetişmiştir.
0